Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
28/02/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Matrix rør med 2D barkode i brett, SepraSeal og tomme brett for lagring ved -20°C og -80°C.Folkehelseinstituttetutgått
05/11/2018NO-VADSØ: Analyseinstrument til deteksjon av proteinmarkører ved Akershus universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
01/10/2018NO-Bergen: ANSK-2993-18 Instrument for måling av metabolismen i levende cellerKun abonnenterKAT
25/05/2018NO-Oslo: 75144 RH KIT Indre medisinsk forskning Multi-array instrumentKun abonnenterKAT