Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/06/2022NO-Tromsø: Medisinsk forbruksmateriell inkludert utstyr, tester og lagerstyringKun abonnenterKAT
05/06/2022NO-Bergen: ANSK-0219-21 Kjøp av renholdstjenester og hygieneprodukterKun abonnenterKAT
04/06/2022NO-Trøndelag: Åpen anbudskonkurranse- kjøp av forbruksartiklerKun abonnenterKAT
27/05/2022NO-Oslo: Rammeavtale for innkjøp av badeartikler til videresalg i kommunale anleggKun abonnenterKAT
15/05/2022NO-Norge: RFI - Ny rammeavtale for renholdsprodukter, med mulig inklusjon av desinfeksjon og tørkKun abonnenterVLD
01/05/2022NO-Norge: Rammeavtale kontorrekvisita til kriminalomsorgens virksomheterKriminalomsorgsdirektoratet utgått
14/04/2022NO-Trøndelag: Rammeavtale for kjøp av rengjøringsartikler, papir og plastTrøndelag Fylkeskommuneutgått
12/04/2022NO-Norge: Hygienepakker for asylsøkereUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
11/04/2022NO-Norge: Anskaffelse av forbruksmateriellKun abonnenterKAT
08/04/2022NO-Bergen: ANSK-0219-21 Kjøp av renholdstjenester og hygieneprodukterUniversitetet I Bergenutgått
24/03/2022NO-Tromsø: Medisinsk forbruksmateriell inkludert utstyr, tester og lagerstyringTromsø Kommuneutgått
19/03/2022NO-Oslo: Rammeavtale for innkjøp av badeartikler til videresalg i kommunale anleggOslo Kommune V/ Bymiljøetatenutgått
17/03/2022NO-Lillehammer: Medisinske forbruksvarer, rammeavtaleKun abonnenterKAT
12/03/2022NO-VÅGÅ: Rengjøringsartikler, papir og plast.Kun abonnenterKAT
06/03/2022NO-Troms og Finnmark: Medisinsk forbruksmateriell, rammeavtaleKun abonnenterKAT
05/03/2022NO-Helse Midt-Norge: Sutur og ligatur til foretakene i Helse Midt-NorgeKun abonnenterKAT
17/02/2022NO-Agder: Invitasjon til dialogmøter - RenholdsprodukterKun abonnenterVLD
12/02/2022NO-Norge: Hygienepakker for asylsøkereUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
06/02/2022NO-Troms og Finnmark: Rammeavtale medisinsk forbruksmateriell: 4 kommuner i Troms og FinnmarkFinnut Consult Asutgått
27/01/2022NO-Viken: Utlysning 3 - Anskaffelse rammeavtale medisinsk forbruksmateriell til kommunene i VikenFredrikstad Kommuneutgått