Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
03/07/2022NO-Drammen: Fremføringsinstrument patologi, Vestre Viken HFKun abonnenter57 dager
02/07/2022NO-Helse Nord og Helse Midt-Norge: Blodprøvetakingsutstyr til Helse Nord og Helse Midt-NorgeKun abonnenter58 dager
01/07/2022NO-Bergen : VEILEDENDE KUNNGJØRING: Utstyr til kartlegging av strukturelle genomiske avvik, til Helse Bergen HFKun abonnenterVLD
30/06/2022NO-VADSØ: Trombaferese/plasmaferesemaskin inkl forbruksmateriell til Sykehuset Østfold HFKun abonnenterKAT
24/06/2022NO-Trøndelag: Rammeavtale for levering av tjenestene sterilitetstesting og biobyrdetesting St. Olav og UNNKun abonnenterKAT
24/06/2022NO-Trøndelag, Nord-Norge: Rammeavtale levering av FastLab kassetter St. Olav og UNNKun abonnenterKAT
23/06/2022NO-Vestland, Rogaland: Prøvetakingsutstyr til kapillær prøvetaking - Mikroprøverør, til helseforetakene i Helse Vest RHFKun abonnenter51 dager
23/06/2022NO-Stavanger: Sirkulasjonslab til Helse StavangerKun abonnenter41 dager
22/06/2022NO-Levanger: Transcutan PCo2 måler til Sykehuset LevangerKun abonnenter43 dager
19/06/2022NO-Narvik: Koagulasjonsinstrumenter Nye UNN NarvikKun abonnenter50 dager
19/06/2022NO-Orkland: AdHoc blodgassanalysator - erstatningskjøp - StO OrkdalKun abonnenterKAT
18/06/2022NO-VADSØ: Instrumenter til immunhistokjemi med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
17/06/2022NO-Trondheim: Analyser immunkjemi og klinisk kjemi - spesielle analyser - St. OlavsKun abonnenterKAT
12/06/2022NO-BERGEN: 22/00971 2 stk automatisk næringssalt analysatorer - trinn 1Kun abonnenter6 dager
12/06/2022NO-OSLO: 75398 US KLM IMM AnalyseinstrumentKun abonnenterKAT
11/06/2022NO-Trøndelag: OPPGRADERING AV EKSISTERENDE HEMODYNAMISK REGISTRERINGSSYSTEM SENSIS - St. Olavs hospitalKun abonnenterKAT
09/06/2022NO-Tromsø: (ANSK-0088-22) Flervinklet lysspredningssystem og DifferensialbrytningsindeksdetektorUit Norges Arktiske Universitetutgått
03/06/2022NO-Trøndelag: Anskaffelse av frittstående instrument for analyse av Calprotectin og kvantitativ måling av blod i fæces. (IFOBT)Kun abonnenter2 dager
03/06/2022NO-Bergen: Kjøpsavtale: ICP-MS for levering til Helse Bergen HFKun abonnenter45 dager
28/05/2022NO-OSLO: LA-ICP-MSKriposutgått