Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/07/2019NO-OSLO: Kostnadsanalyser av regelverksendringerKun abonnenter47 dager
12/07/2019NO-Trondheim: Drift, kvalitetssikring og administrasjon av refusjonsordning for spilloljeKun abonnenter52 dager
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification - Services (2)Kun abonnentern/a
02/07/2019NO-Oslo: LønnstjenesterKun abonnenter23 dager
28/06/2019NO-DRAMMEN: Selvkostberegning av kommunale gebyrer - videreføring av avtale ved kommunesammenslåingKun abonnenterKAT
28/06/2019NO-HØNEFOSS: Avklaringer og vurderinger av merverdiavgiftsproblemstillingerKun abonnenter22 dager
26/06/2019NO-TRONDHEIM: Innleie økonomikosulenter Kun abonnenterKAT
21/06/2019NO-Gjøvik: Anskaffelse finansielle revisjonstjenester HDO HFHelsetjenestens Driftsorganisasjon For Nødnett Hfutgått
14/06/2019NO-OSLO: Evaluering av tiltakene etter forskrift om krav til føring av atskilte regnskaper mv. med hjemmel i tannhelsetjenestelovenKun abonnenter29 dager
11/06/2019NO-OSLO: Levering av regnskapstjenester - forlengelse av avtale med eksisterende leverandørKun abonnenterKAT
11/06/2019NO-Øvre Eiker: Konkurranse om bistand til å utarbeide skriftlige rutiner/ system for å oppfylle forskrift om lønns- og arbeidsvilkårØvre Eiker Kommuneutgått
07/06/2019NO-Bergen: Revisjon av VIS, som også inkluderer revisjon av prosjektregnskap, bistand til utarbeidelse av årsregnskap samt utarbeideKun abonnenter22 dager
13/05/2019NO-OSLO: Anskaffelse revisjon av partigruppenes regnskap Stortingetutgått
07/05/2019NO-KRISTIANSAND S: Rammeavtale rådgivningstjenesterNye Veier Asutgått
08/04/2019NO-Trondheim: Anskaffelse av regnskapstjenester herunder lønn- og timeregistrering og HR-system for Sykehusbygg HFSykehusbygg Hfutgått
08/04/2019NO-Stavanger: Regnskap og lønnstjenesterStavanger Konserthus Iksutgått
04/04/2019NO-Oslo: Markedsundersøkelse- samkjøpsavtale for oppfølging av krav satt til samfunnsansvar i offentlige kontrakterKun abonnenterVLD
03/04/2019NO-Ålesund: Anskaffelse - Regnskapstjenester for ÅRIM, 2019Kun abonnenterVLD
02/04/2019NO-Oslo: Spesialrevisjon og granskningUtenriksdepartementetutgått
01/04/2019NO-Bergen: Revisjonstenester til Bjørnafjorden kommuneHordaland Fylkeskommuneutgått