Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
30/04/2019NO-Stavanger: Trinn 2 Tilbudsfase Radiologisk angio-/intervensjonslaboratorium til Helse StavangerKun abonnenterKAT
10/04/2019NO-OSLO: 75367 Bi-plan angiografisystem til NevroradiografiOslo Universitetssykehus Hf (Hovedenhet)utgått
04/04/2019NO-VADSØ: Angiolab til Sykehuset Østfold HFSykehusinnkjøp Hfutgått
25/03/2019NO-Bergen: HBE- Angiografilaboratorium dedikert til å utføre angiografier av hjerte (elektrofysiologiske (EP) prosedyrer)Sykehusinnkjøp Hfutgått
28/12/2018NO-BODØ: U11.I PCI laboratorier til Nordlandssykehuset HFNordlandssykehuset Hf Senter For Utbyggingutgått
27/10/2018NO-VADSØ: Invasiv kardiologi - forbruksmateriell (Nasjonale tjenester)Kun abonnenterKAT
10/07/2018NO-Bergen: Biplan nevrointervensjonslaboratorium til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått