Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
10/04/2019NO-VADSØ: Temperaturindikatorer til blodposer, Oslo universitetssykehus HFKun abonnenter44 dager
26/03/2019NO-VADSØ: Veneportnåler med sikkerhetsmekanisme for foretakene Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
14/03/2019NO-Rogaland: Sprøyte- og infusjonspumper til Helse Fonna HFKun abonnenter2 dager
14/03/2019NO-Oslo: Intensjonskunngjøring: Afrese system til Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehusKun abonnenterKAT
13/07/2018NO-VADSØ: Infusjons- og transfusjonsutstyr til foretakene i Helse NordKun abonnenterKAT
12/07/2018NO-VADSØ: Thrombinrør med gel for levering til helseforetakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
03/07/2018NO-VADSØ: Invasive trykksett og blodgassprøyter for foretakene i Helse VestKun abonnenterKAT
14/06/2018NO-Trøndelag: System for patogen inaktivering av trombocyttkonsentrat med instrumentavhengig forbruksmateriellSykehusinnkjøp Hfutgått
01/06/2018NO-Oslo: 74816 Automatisert slidepreparerings- og avlesningsutstyr til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisinKun abonnenterKAT