Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/07/2019NO-Nordland: Skogrydding, hogst og ettervekst på Nordlandsbanen og OfotbanenKun abonnenter35 dager
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification - Services (2)Kun abonnentern/a
19/06/2019NO-OSLO: Verdiskapingspotensialet i nye produkter fra massevirke og sidestrømmer fra mekanisk treindustriKun abonnenter20 dager
18/06/2019NO-Moelv: E6 Moelv - RoterudKun abonnenter52 dager
05/06/2019NO-Grimstad: Reguleringsplan HoveoddenOfa - Konkurranseportalutgått
03/06/2019NO-Oslo: Anskaffelsen av rammeavtale for konsulenttjenester for verifisering under REDD+Klima- Og Miljødepartementetutgått
28/05/2019NO-Oslo: Konseptkonkurranse GeitmyraKun abonnenter16 dager
22/05/2019NO-STAVANGER: Konsulentbistand til kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer i RogalandRogaland Fylkeskommuneutgått
09/05/2019NO-Trondheim: Kartlegging av kortdistanse spredning fra bartrærMiljødirektoratetutgått
07/05/2019NO-Oslo: Varsel om konseptkonkurranse for Geitmyra skolehageKun abonnenterVLD
06/05/2019NO-Trondheim: FALK – Fjernmåling av landøkologiske kartKun abonnenterVLD
30/04/2019NO-HAMAR: 19/2277 Rammeavtale Urbant landbrukHamar Kommuneutgått
29/04/2019NO-Trondheim: Terrestrisk naturovervåking (TOV)Kun abonnenterKAT
29/04/2019NO-FREDRIKSTAD: Disponering av avløpsslamFrevar Kfutgått
27/03/2019NO-Oslo: Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser av laks og ørret til stamfiskformålNærings- Og Fiskeridepartementetutgått
25/03/2019NO-Drammen: Prosjektleder til hovedprosjektet: "Mennesket og reinen"Buskerud Fylkeskommuneutgått
19/03/2019NO-Trondheim: Rammeavtale - Naturfaglige registreringer i skogvernarbeidetMiljødirektoratetutgått
19/03/2019NO-Kristiansand: 19021 Søgnetunet praksisarealer - totalentrepriseVest-Agder Fylkekommuneutgått
15/03/2019NO-Arendal: TransQ Qualification System |notification of qualification system - ServicesKun abonnentern/a
14/03/2019NO-Kristiansand: E6 Ulsberg-VindåslieneNye Veierutgått