Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-Ås: IKT-rådgiver primært innen helse- og velferdsteknologiKun abonnenter29 dager
16/04/2019NO-FREDRIKSTAD: Elektronisk medisineringsstøtte- etablering av DPSKun abonnenter3641 dager
16/04/2019NO-VÅGÅ: Invitasjon til markedsdialog - VelferdsteknologiKun abonnenterVLD
11/04/2019NO-Bergen : Medisinsk teknisk utstyr, REM til Høresentralen, Helse Bergen HFKun abonnenter12 dager
03/04/2019NO-OSLO: Talestyrt arrangementskalenderInnovasjon Norgeutgått
02/04/2019NO-OSLO: Konsulentbistand til organisasjonsgjennomgang av Tilsyn for universell utforming av iktDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
29/03/2019NO-HØNEFOSS: Rammeavtale for leveranse av pasientsignal og velferdsteknologiRingerike Kommuneutgått
29/03/2019NO-Oslo: Konsulentbistand ny utlåns- og distribusjonsløsningNorsk Lyd- Og Blindeskriftsbibliotekutgått
29/03/2019NO-OSLO: Konsulentbistand til prosjekt Tilsyn 2021 - programmedarbeider Direktoratet For Forvaltning Og Iktutgått
27/03/2019NO-Time : Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologiKun abonnenter16 dager
25/03/2019NO-Oslo: Høring kravspesifikasjon - Teknologi for avstandsoppfølgingKun abonnenterVLD
21/03/2019NO-Oslo: Leie av teknologi knyttet til tilsyn (digitalt tilsyn og passiv varslingsteknologi)Oslo Kommune V/Utviklings- Og Kompetanseetatenutgått
20/03/2019NO-Oslo: Veiledende kunngjøring - Verktøy for budsjett- og rapporteringsprosesser i Oslo kommuneKun abonnenterVLD
13/03/2019NO-OSLO: 18/2097 Anskaffelse av omgivelseskontrollArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
12/03/2019NO-KRISTIANSUND N: KK - Enkeltanskaffelse - Anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmeringKristiansund Kommuneutgått
22/02/2019NO-ENGERDAL: Invitasjon til dialog - velferdsteknologiKun abonnenterVLD
18/02/2019NO-Isdalstø: Kjøp av velferdsteknologiKun abonnenterKAT
14/02/2019NO-HALDEN: IPTV-løsning til Bergheim bo og aktivitetssenter med opsjon for alle lokasjoner i Halden kommuneHalden Kommuneutgått
13/02/2019NO-OSLO: Kartlegging og analyse av mobile applikasjonar i NorgeDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
12/02/2019NO-Lillehammer: Anskaffelse av varslings-, trygghetsskapende- og mestringsteknologi - Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter3614 dager