Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
29/09/2023NO-Rogaland: Biogass-anleggKun abonnenter24 dager
28/09/2023NO-Sarpsborg: Fv. 316 Kryssomlegging Per Gynts veiKun abonnenterKAT
28/09/2023NO-Rogaland: Forarbeid - AsfalteringKun abonnenter39 dager
28/09/2023NO-Norge: RFI - Markedsundersøkelse Asfalt 2023Kun abonnenterVLD
27/09/2023NO-Kinn: Oppgradering av veg/vegfylling på HovdenKun abonnenter14 dager
27/09/2023NO-Rogaland: Poppeltunet utbygging - infrastrukturKun abonnenter18 dager
26/09/2023NO-STAVANGER: Lervigparken, fase 2Kun abonnenter37 dager
26/09/2023NO-Narvik: Rehabilitering av dammer PumpvatnKun abonnenterVLD
26/09/2023NO-Drøbak: Reservestrømsanlegg (Prosjekt 8435) - FrognhallenKun abonnenter28 dager
24/09/2023NO-Moss: (23253) Kjøp av løsmasser, rammeavtaleKun abonnenter23 dager
23/09/2023NO-Måløy: Oppgradering av StandalsvegenKun abonnenter21 dager
23/09/2023NO-Vestfold og Telemark: Forsterkning 07-0170 BrufossKun abonnenter44 dager
23/09/2023NO-STAVANGER: Arneageren anskaffelser av natursteinKun abonnenter10 dager
23/09/2023NO-Andøya flystasjon: Asfaltering Andøya flystasjon 2023Kun abonnenter4 dager
23/09/2023NO-Mo i Rana: Innseiling Mo i RanaKun abonnenter35 dager
23/09/2023NO-Oslo: Markedsundersøkelse vedrørende krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv for aktuelle anskaffelser i 2023Kun abonnenterVLD
22/09/2023NO-Sogndal: Bygging av grus sti på utsiktspunkt ved Bøyabreen i Fjærland i Sogndal kommuneKun abonnenter9 dager
21/09/2023NO-Skien: Fv. 3068 GS Dølebakken - LingelemveienKun abonnenterKAT
20/09/2023NO-HOLMESTRAND: 2023/9662 - Avlastning i kvikkleiresone - åpen tilbudskonkurranse FOA del IIKun abonnenter21 dager
19/09/2023NO-Hersvikbygda: Tilrettelegging bustadfelt Hersvik - Ny utlysingKun abonnenter11 dager