Om oss

Anbud Direkte leveres av Millstream Associates Limited, som ble opprettet i 1989 av Tim Williams og Alan Brown. Både Tim og Alan står fortsatt på som ledere for bedriften. Tims område er offentlige innkjøp, mens Alans fokus er på IT-siden. Firmaet ble opprettet i 1989 og har vært en godkjent European Commission Licensee siden 1993.

Alan Brown - IT Director, Tim Williams - Managing Director, Sir Michael Hirst - Chairman

Alan Brown - I.T. Director, Tim Williams - Managing Director, and Sir Michael Hirst - Chairman

Vi lanserte Tenders Direct i Storbritannia i 1992 som en varslingstjeneste for bedrifter i Storbritannia og Europa som var interesserte i kontrakter som ble lagt ut i Official Journal of the European Union, OJEU, dvs. det vi kaller TED i Norge. Tim Berners-Lee hadde akkurat funnet på world wide web, så i de dagene distribuerte vi anbudene via faks og post. Det var ikke før mot slutten av århundret at vi utviklet vår første Tenders Direct-hjemmeside og begynte med å distribuere mulighetene via e-post.

Samtidig som vi utviklet teknologien, har vi også investert mye i å finne så mange informasjonskilder som mulig. Spesielt med tanke på de mindre kontraktene som er mye lettere for små og mellomstore bedrifter å vinne.

Vi har over årene utviklet nære bånd med tusner av offentlige organisasjoner, slik at vi har direkte tilgang til informasjon om også de kontraktene som ikke legges ut i TED.

Vår adresse:

Millstream Associates Limited
10 Queens Road
Aberdeen
United Kingdom
AB15 4ZT

Telefon: +47 23 96 00 15
E-post: support@anbuddirekte.no


Company Number: SC115090
Organisasjonsnummer: 988 407 658
Data Protection Registration No: Z9969163

Våre akkreditasjoner

Millstream Associates Ltd. er et Investors In People firma.    Millstream Associates Ltd. er et Quality Assured firma