Se melding

Dynamiske innkjøpsordninger

Hva er DPS?
Dynamiske innkjøpsordninger er anskaffelsesprosedyrer som tar sikte på å gi offentlig sektor rask og enkel tilgang til tilbud fra et stort leverandørmarked. En DPS kan bare brukes til å kjøpe standardiserte varer eller tjenester som er lett tilgjengelige i markedet og som ikke må tilpasses for å oppfylle behov.

En Dynamisk innkjøpsordning ligner på en rammeavtale, men med tre tydelige forskjeller:

• En DPS må settes opp etter begrenset prosedyre, og det kreves at prosessen er hel-elektronisk.

• I motsetning til en rammeavtale[MB1] , er det ingen begrensning på antall leverandører. som kan bli med i en DPS, og enhver leverandør kan bli med i løpet av anbudets varighet.

• Varigheten til en DPS er ikke begrenset til fire år. En DPS vil være tilgjengelig gjennom hele DPS-perioden, som i praksis ikke trenger å være tidsbegrenset.

Hvordan fungerer en DPS?
I første omgang gjennomfører innkjøper en begrenset anbudskonkurranse der alle leverandører kan søke om å bli inkludert i systemet. Denne fasen fokuserer bare på å kvalifisere leverandører, uten kjøp av varer eller tjenester. Kvalifikasjonskriteriene defineres i anbudet, og kan skissere en rekke krav – som økonomisk kapasitet, erfaring fra lignende kontrakter og miljøpåvirkning.

Alle leverandører som møter kvalifikasjonskravene får bli med i DPS - innkjøpere kan ikke begrense antall leverandører som kvalifiseres for DPS. Denne prosessen sparer innkjøpere fra å måtte gå gjennom nye anbudskonkurranser hver gang de skal kjøpe varer eller tjenester under nevnte DPS.

De første 30 dagene etter at ordningen er kunngjort brukes til selve kvalifiseringsfasen, og innkjøperen kan ikke sende ut noen andre anbudsforespørsler før 30 dager har gått.

I kvalifiseringsfasen skal ingen priser eller spesifikke tilbud sendes inn. Det inngås ingen avtale mellom innkjøper og kvalifiserte leverandører i denne fasen.

Når innkjøper har et anskaffelsesbehov, må de kontakte alle relevante leverandører i DPSen med en forespørsel om et anbud – som beskriver behovet og tildelingskriterier. Leverandører sender deretter sine tilbud, omtrent som i en vanlig anbudskonkurranse. Innkjøperen velger en vinner i henhold til tildelingskriteriene. Først da inngås en avtale mellom den valgte leverandøren og innkjøper.

Hvorfor bli med i en DPS?
Den eneste kostnaden for å bli med er litt av tiden din, men når du har sikret en plass i DPSen, er prosessen med å finne og vinne arbeid enkel.

• Bare ved å registrere deg og selvdeklarere din virksomhets status, har du fullført halve anbudsprosessen - som betyr mindre jobb når mulighetene i DPS dukker opp.

• Når innkjøpere har et anskaffelsesbehov, kontakter de alle relevante leverandører i DPSen med en forespørsel om et anbud - som betyr at forretningsmulighetene vil komme til deg, i stedet for at du må lete etter dem.

• Du kan tiltre en DPS når som helst gjennom avtaleperioden, uten noen forpliktelse til å sende inn tilbud.

• Som en leverandør, kan du registrere deg for alle relevante kategorier i en DPS, uten noen ekstra omkostning.

• Hvis du ikke lykkes med det første, kan du når som helst søke på nytt hvis omstendighetene dine har endret seg.

Gå aldri glipp av et anbud
Anbud Direkte er en rimelig, pålitelig og tidsbesparende tjeneste som hjelper deg med å identifisere nye muligheter i offentlig sektor, og å vinne kontrakter. Vi sender deg en e-post med varsler om alle relevante muligheter, inkludert DPS-varsler, så snart de blir publisert.

Du kan se alle DPS kunngjøringene som samsvarer med din varslingsprofil når du logger deg på anbuddirekte.no. Gå til anbudslisten din, og klikk 2 ganger på ‘Innleveringsfrist'.

Kundeservice
Anbud Direkte
+47 23 96 00 15

Oppdatert: 17/05/2024