Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
05/03/2022NO-Helse Midt-Norge: Sutur og ligatur til foretakene i Helse Midt-NorgeKun abonnenterKAT
06/02/2022NO-Bergen: Hudvev - Allotransplantat - Brannskaden - Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
24/12/2021NO-Norge: Anskaffelse - Rammeavtaler for kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester til fristbruddpasienterHelfoutgått
27/11/2021NO-OSLO: 76195 RH HHA Avd. for plastikk og rekonstruktiv kirurgi - OperasjonsbordOslo Universitetssykehus Hf (Hovedenhet)utgått