OSS svar

Abonner på Anbud Direkte og du kan stille vår kundestøtte dine egne spørsmål.

Hva er en intensjonskunngjøring?

Intensjonskunngjøringer er nesten en ”omvendt kontraktstildeling” hvor innkjøper har en intensjon eller ønsker å signere en kontrakt med en bestemt leverandør, men de må likevel gi markedet varsel om at de ønsker å skrive kontrakt med foretrukket leverandør. Dette gir at andre potensielle leverandører anledning til å klage på beslutningen.

Merk at etter klagefristen i en intensjonskunngjøring har gått ut, skal det også her foreligge en kontraktstildeling etter at kontrakten har offisielt blitt signert.

I følge anskaffelsesordboka er en intensjonskunngjøring:

”Kunngjøring av besluttet kontraktsinngåelse med navngitt leverandør(er), der det foreligger hjemmel for direkte anskaffelse, eller bruk av forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Formålet er å informere markedet.”

Du kan lese mer her:

http://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/anskaffelsesfaglige-temaer/anskaffelsesordbok#Intensjonskunngjoring