OSS svar

Abonner på Anbud Direkte og du kan stille vår kundestøtte dine egne spørsmål.

Hva er en veiledende kunngjøring?

Ifølge anskaffelsesordboka er en veiledende kunngjøring en måte å varsle markedet i forkant på:

”For anskaffelser etter FOA del III er det adgang til å annonsere fremtidig anskaffelsesbehov i markedet. Formålet er å forberede markedet og bidra til større forutsigbarhet, samt å benytte forkortede frister ved kunngjøringen av selve anskaffelsen.”

Du kan lese mer her:

http://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/anskaffelsesfaglige-temaer/anskaffelsesordbok#Veiledende

Merk at i tillegg kan innkjøper benytte veiledende kunngjøringer til å annonsere dialogkonferanser med leverandører i sektoren de tenker å gå til anskaffelse av varer og/eller tjenester fra.

Dessverre hender det at skjemaet for veiledende kunngjøringer også brukes til å lyse ut anbudskonkurranser, så en skal aldri se bort ifra denne typen kunngjøringer.