OSS svar

Abonner på Anbud Direkte og du kan stille vår kundestøtte dine egne spørsmål.

Hvor kan jeg se hvem som har vunnet en kontrakt, selv om det ikke er en jeg har levert inn tilbud for?

Informasjon om hvem som har vunnet en kontrakt finner du i kontraktstildelingene.

Husk at det i den offentlige sektor kan ta noe tid etter kontraktsignering før disse kan foreligge, og enkelte innkjøpere er heller ikke så flinke til å publisere tildelinger. Dette gjelder spesielt nasjonale kunngjøringer.

Hvis du ikke ser en kontraktstildeling innen rimelig tid, spesielt for underleverandører, kan det være fornuftig å ta kontakt med oppdragsgiver for å høre hvor langt anbudsprosessen har kommet og om de har gjort en beslutning om hvem de skal tegne kontrakten med. Innkjøperne må uansett når verdien er over 100 000 kr føre anskaffelsesprotokoll for anskaffelsene sine. Slik kan underleverandører også vite hvem som er med i konkurransen selv om en beslutning ikke er fattet fra innkjøpers side enda.