OSS svar

Abonner på Anbud Direkte og du kan stille vår kundestøtte dine egne spørsmål.

Hva er CPV-koder?

CPV er en forkortelse for “Common Procurement Vocabulary” og er koder som ble utviklet av EU som et standardsystem for å kunne klassifisere offentlig sektoranbud på tvers av Europa. Det er nærmere 10 000 koder. Hver av disse har en beskrivelse som har blitt oversatt til de europeiske språkene.

Problemet med å kun bruke CPV-koder når en filtrerer kunngjøringer er at det ikke alltid er koder som dekker det innkjøper ønsker å kjøpe av tjenester eller varer. Noen ganger må en velge flere koder for å dekke anskaffelsen det dreier seg om. Andre ganger er ikke listen oppdatert nok med hensyn til moderne utstyr eller teknologi.

Sist men ikke minst hender det også at innkjøpere ikke legger inn riktig CPV-kode. 

Av erfaring prøver vi derfor alltid å se CPV-kodene i en helhet dvs. sammen med alt det vi kan fange opp av informasjon i selve kunngjøringsteksten når vi filtrerer kunngjøringene for deg. Dessuten har vi et eget erfarent team av anbudslesere som går igjennom hver eneste kunngjøring for å sikre at du blir sendt relevante kunngjøringer for ditt firma.