OSS svar

Abonner på Anbud Direkte og du kan stille vår kundestøtte dine egne spørsmål.

Hva er TED-kunngjøringer?

TED-kunngjøringer: verdien av anbudet er totalt er over EØS-terskelverdi for offentlige anskaffelser.

Disse kunngjøringene blir ikke bare publisert i Norge, men også på engelsk i Europa gjennom TED, med referanse tilbake til den norske versjonen av kunngjøringen.