OSS svar

Abonner på Anbud Direkte og du kan stille vår kundestøtte dine egne spørsmål.

Hvilke kvalifikasjoner og/eller akkreditasjoner trenger jeg for å levere inn tilbud?

Hvilke kvalifikasjoner og/eller akkreditasjoner du trenger for å kunne levere inn tilbud på offentlige kontrakter varierer etter hvem som er innkjøper og hva slags anskaffelser som ligger til grunn.

Likevel er det enkelte kvalifikasjoner som går igjen:

Bevis på ditt firmas finansielle stilling: Skatteattester, siste 3 -5 års regnskap.

Dokumentasjon for at ditt firma kan utføre kontrakten: Tidligere referanser fra liknende oppdrag.

Du må også kunne legge frem dokumentasjon for HMS og liknende som kan demonstrere at du har en trygg og sikker arbeidsplass.

TIPS! Er du ny i den offentlige sektoren kan det lønne seg å begynne med de mindre kontraktene, og slik bygge opp erfaring og referanser.