OSS svar

Abonner på Anbud Direkte og du kan stille vår kundestøtte dine egne spørsmål.

Hva er TED?

TED er en forkortning av ”Tenders Electronic Daily”, også kjent som OJEU,  “The Official Journal of the EU”. OJEU er den sentrale databasen for Europeiske offentlig sektor anbud.

Ifølge de offisielle norske retningslinjer, med visse unntak, skal offentlige kontrakter /anskaffelser som er over en bestemt finansiell verdi - kalt EØS-terskelverdien - ikke bare publiseres i Doffin, men også i TED.

TED vil da ha en engelsk versjon av kunngjøringen og vise tilbake til det norske nettstedet som blir benyttet for selve administrasjonen av anbudet for tilgang til dokumenter og melding av interesse.

Millstream er godkjent som ”Approved European Commission Licensee” siden 1993. Dette betyr at vårt firma er godkjent av EU til å distribuere alle anbudene som publiseres i TED.