Anbud Direkte Abonnement Vilkår og Betingelser

GENERELT

Denne siden (sammen med dokumentene som det refereres til) forteller deg vilkårene og betingelsene ("Betingelsene") som gjelder for tjenesten ("Tjenesten") som vi tilbyr gjennom nettsiden anbuddirekte.no ("Nettsiden"). Les nøye gjennom disse vilkårene og betingelsene før du registrerer deg på vår Nettside.

Disse Betingelsene gjelder for kunngjøringsvarslingstjenesten. Ved å inngå kontrakt samtykker du i å være bundet av Betingelsene.

I Betingelsene betyr henvisninger til "vi/oss/vår", Proactis Tenders Limited (company registration number SC115090), kontoradresse: AB1, First Floor, 48 Huntly Street, Aberdeen, AB10 1SH. Henvisninger til "deg/din" betyr selskapet eller organisasjonen du handler på vegne av. Du må være oppmerksom på at når du registrerer deg for Tjenesten, så opptrer du på vegne av selskapet du arbeider for, og bekrefter samtidig at du har myndighet til å forplikte denne organisasjonen.

KONTRAKTSINNGÅELSE

Kontrakt inngås avhengig av hvordan du bestiller en Tjeneste:

Online. Kontrakt inngås når du trykker på "kjøp nå" -knappen på slutten av registreringsprosessen. Du samtykker da til å bli bundet av våre vilkår og betingelser, og til å betale oss for Tjenesten du har valgt.

På telefon. Kontrakt inngås muntlig på telefon. Vi vil deretter sende deg en kopi av Betingelsene. Dersom du er uenig i noen av Betingelsene må du umiddelbart ta kontakt via kontaktskjema på Nettsiden.

Datoen kontrakten inngås vil være din Abonnementsdato.

Betingelsene og alle dokumenter som det henvises til i Betingelsene danner avtalen mellom oss og deg.

VÅR TJENESTE

Betingelsene dekker "Anbud Direkte" Tjenesten, en varslingstjeneste som gir deg tilgang til alle anbud som kunngjøres på Doffin, den norske nasjonale varslingsdatabasen for offentlige innkjøp. Vi gir deg regelmessige e-postvarslinger vedrørende anbudsmuligheter som matcher din varslingsprofil.

Tjenesten er beskrevet nedenfor:

Tjeneste Hva dette inkluderer
Standardtjeneste
  • søk og få tilgang til utløpte anbud og tildelinger de siste fem årene;
  • søk og få tilgang til pågående anbud;
  • du vil få e-postvarsler om nye kunngjøringer;
  • en dedikert kundeansvarlig;
  • tilgang til kunngjøringer om kontraktstildeling;
  • tilgang for to brukere
Ytterligere brukere
  • kan legges til abonnementet.
  • tillater at flere brukere får e-postvarsler og tilgang til Nettsiden.

Hvis du er kunde kan du legge til andre brukere til abonnementet på hvilket som helst tidspunkt ved å enten:

logge deg inn på profilen, og velge ‘Legg til tilleggsbruker" fra "Brukere" -delen i kontrollpanelet og følge de gitte instruksjonene; eller

ta kontakt med Anbud Direkte sin kundestøtte ved å ringe +47 23 96 00 15.

Hvis du ikke er en nåværende kunde hos Anbud Direkte så kan du kjøpe ytterligere brukere når du kjøper et abonnement, enten online ved www.anbuddirekte.no eller ved å ringe +47 23 96 07 64.

DITT ABONNEMENT

Du kan inngå abonnementsavtale for Anbud Direkte på www.anbuddirekte.no eller på telefon på +47 23 96 07 64. Abonnementsalternativer er som følger:

Demo 24 timers tilgang til kontrollpanel og utløpte anbud
Varslingstjeneste 12 måneders skreddersydd abonnement

PRISER FOR BRUK AV TJENESTEN

Prisene for Tjenesten vår er angitt i prislisten som du finner på vår nettside https://www.anbuddirekte.no. Alle prisene i listen er oppgitt uten skatter og avgifter som er, eller som kan bli, gjeldende (som f.eks merverdiavgift). Alle betalinger skjer i norske kroner.

Dersom prisen på Tjenesten du mottar endres, vil vi gi deg 30 dagers skriftlig varsel. Hvis du er misfornøyd med slik endring, kan du avbryte abonnementet ditt ved å gi oss varsel i løpet av denne 30-dagers perioden.

BETALE FOR ABONNEMENT

Abonnenter vil få tilsendt en faktura for Tjenesten gjeldende fra den dagen abonnementet ble tegnet. Fakturaen må betales innen 30 dager etter fakturadatoen.

Hvis du kjøper tilleggsbrukerlisenser i løpet av din årlige abonnementsperiode vil den relevante tilleggsutgiften bli beregnet på en pro-rata basis for resten av abonnementsperioden. Når du fornyer abonnementet, kan du også fornye tilleggsbrukerlisener, se "fornyelse av abonnementet " nedenfor.

RABATTER

Fra tid til annen kan vi tilby ulike rabatter. Enhver rabatt tilbys etter vårt skjønn, kan trekkes tilbake av oss på hvilket som helst tidspunkt (med eller uten varsel) og er ikke garantert å bli overført til et nytt abonnement. Der vi tilbyr en rabatt vil denne bli registrert på din faktura.

FORNYELSE AV ABONNEMENT

Når du abonnerer på vår Tjeneste, vil din kontrakt automatisk fornyes med ett år av gangen, regnet fra din Abonnementsdato, med mindre du, eller vi, avslutter abonnementet ihht. rutinene beskrevet i disse Betingelsene.

Hvis du ikke ønsker å fornye ditt årlige abonnement kan du avbryte dette ved å varsle oss innen 30 dager regnet fra faktureringsdatoen for den nye perioden. Oppsigelse av abonnementet må sendes til support@anbuddirekte.no.

Hvis du ikke varsler oss om oppsigelse innen denne perioden vil du bli ansett som å ha akseptert en fornyelse av Tjenesten (inkludert tilleggsbrukerlisenser som du tidligere har lagt til abonnementet), og din mulighet for å bruke Tjenesten vil fortsette i ytterligere 12 måneder.

AVSLUTNING AV ABONNEMENTET

Når du bestiller Tjenesten, samtykker du i å motta Tjenesten og betale for denne i en 12 måneders periode. Du kan ikke kansellere eller si opp avtalen i løpet av abonnementsperioden.

I løpet av abonnementsperioden kan vi avslutte kontrakten med deg (eller avbryte tilgangen din til hele eller deler av tjenesten) når som helst og uten straff, dersom du handler i strid med Betingelsene.

I abonnementsperioden kan du eller vi avslutte abonnementet uten straff dersom:

den andre parten begår vesentlig mislighold som ikke kan repareres;

den andre parten begår vesentlig mislighold som kan repareres, men ikke gjør dette innen 7 dager etter den andre parten har forespurt dette;

du ikke har betalt innen forfallsdato (kun vi kan si opp);

du avvikler virksomheten, blir insolvent eller blir tatt under konkursbehandling (kun vi kan si opp);

vi er påkrevd å gjøre dette for å overholde lov eller annen offentlig regulering;

du helt eller delvis (en kontrollerende majoritet) blir kjøpt opp av en av våre konkurrenter (kun vi kan si opp); eller

vi velger å ikke lenger tilby den aktuelle Tjenesten.

BRUKE NETTSIDEN

Vår nettside og våre Tjenester kan kun brukes for kommersielle formål og ikke for din personlige bruk.

Bruk av nettsiden er begrenset til to brukere, med mindre du har kjøpt tilleggsbrukerlisenser.

Vi kan suspendere eller stenge din tilgang til nettsiden og vår Tjeneste dersom du ikke overholder Betingelsene, eller retningslinjer eller praksis som Betingelsene refererer til, eller gjeldende relevant lovgivning og annen offentlig regulering.

Ved å opprette et abonnement samtykker du i at du alene er ansvarlig for:

alle kostnader og utgifter som pådras i forbindelse med din bruk av nettstedet;

å holde passordet ditt og dine andre konto-detaljer konfidensielle; og

din bruk av informasjonen som du mottar gjennom vår Tjeneste.

Når du bruker vår nettside skal du også overholde våre retningslinjer for bruk av nettsiden, som ligger her.

OM NOE ENDRES

Ingen endringer i Betingelsene er gyldige, eller har noen virkning, med mindre vi har godkjent endringene skriftlig. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på disse betingelsen fra tid til annen uten å underrette deg. De oppdaterte Betingelsene vil da bli vist på Nettstedet og ved å fortsette å bruke og få tilgang til Nettstedet etter slike endringer, samtykker du til å være bundet av enhver forandring vi har innført. Det er ditt ansvar å kontrollere Nettstedet fra tid til annen for å bli oppmerksom på og bekrefte slike endringer.

ÅNDSVERK

Anbud Direkte og alle immaterielle rettigheter forbundet med Nettsiden og Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, alt innhold, eies av oss. All informasjon (f.eks. anbudsdokumenter) som oversendes fra oss som ledd i Tjenesten forblir eiendomsretten til eierne av materialet.

Ingenting i disse Betingelsene gir deg noen rettigheter til Nettsiden eller tilsendt material, unntatt i den grad som er nødvendig for å motta Tjenesten som forutsatt.

"Immaterielle rettigheter" betyr rettigheter som: opphavsrett, merkevarer, domener, utforming, databaser, patenter og alle andre immaterielle rettigheter av enhver type, enten de er registrert eller uregistrert (overalt i verden). Vi forbeholder oss rettighetene til alle åndsverk i forbindelse med disse Betingelsene. Dette betyr for eksempel at vi forblir eiere av dem og kan fritt bruke dem som vi finner passende.

KONFIDENSIALITET

Vi godtar begge å holde konfidensielle opplysninger gitt av den andre parten konfidensielle og bare bruke disse så langt det er nødvendig for å gi eller motta den avtalte Tjenesten, og kun der det er hensiktsmessig.

Med hensyn til disse Betingelsene betyr "Konfidensiell informasjon" enhver informasjon gitt av deg eller oss til den andre parten som er skriftlig merket som konfidensiell.

De ovennevnte restriksjonene gjelder ikke for konfidensiell informasjon som:

allerede er i det offentlige rom på dato for mottak av konfidensiell informasjon;

blir offentlig tilgjengelig etter mottak, unntatt gjennom brudd på disse betingelsene;

er uavhengig utviklet, uten å være avhengig av informasjon gitt av den andre parten; eller

må bli gjort kjent for å oppfylle krav i lov eller etter pålegg fra offentlig myndighet.

SIKKERHETSKRAV

Du samtykker i at du, og enhver bruker som får tilgang til Tjenesten på dine vegne vil:

ikke laste opp, eller gi til oss for opplasting, materiale som inneholder skadelig programvarekode, virus eller lignende;

overholde våre sikkerhetskrav: passord må være bestående av minimum 8 tegn og må inneholde minst en bokstav og ett nummer;

ikke videreføre informasjon mottatt fra oss til tredjeparter uten vårt skriftlige samtykke; og

overholde Nettsidens retningslinjer.

DATAVERN OG PERSONVERN

Vi samler inn og bruker dine personlige data i samsvar med vår personvernspraksis, som du finner her [Ta med hyperlink til personvernspraksis]. Vi kan oppdatere våre personvernregler fra tid til annen og enhver slik oppdatering vil bli vist på Nettsiden. Vi anbefaler at du besøker Nettsiden fra tid til annen for å holde deg informert om hvordan vi bruker informasjonen din.

Vi vil overholde datavernslovgivning som gjelder for oss når vi håndterer personlige data du deler med oss. I den grad du og vi blir enige om at vi opptrer som din databehandler i å yte tjenester til deg så skal vi søke å bli enige om balanserte betingelser for dette arbeidet, slik som det er påkrevd i henhold til datavernlovgivning.

FORBEHOLD

Beskrivelse av Tjenesten i disse Betingelsene er gjort etter beste evne basert på tilgjengelig kunnskap. Vi gir ikke noen garantier (eksplisitt eller implisitt) for Tjenesten som tilbys.

Vi vil forsøke å gjøre Tjenesten tilgjengelig for din bruk til enhver tid, men vi kan ikke garantere at de alltid vil være tilgjengelige eller at din bruk vil være uavbrutt. Vi vil også forsøke å holde Tjenesten nøyaktig, oppdatert og fri for feil, men vi kan ikke love at dette vil være tilfelle, og gir ingen garantier for fullstendigheten av varslene/Tjenesten.

Selv om vi vil gi deg beskjed om pågående anbud så vil anbudene bli styrt av tredjeparter og vi kan derfor ikke holdes ansvarlig for deres innhold eller utførelse. Enhver form for tillit du ilegger informasjonen som gis via Tjenesten tas på egen risiko.

Du er ansvarlig for å sikre at dine IT-systemer, enheter og programvarer er kompatible med Tjenesten og vi gir ikke noen garanti i sammenheng med slik kompatibilitet.

ANSVAR

Med de unntak som eventuelt måtte følge av preseptorisk lovgivning er vi ikke juridisk ansvarlig for:

tap som ikke var påregnelige da kontrakten mellom oss ble dannet;

tap som ikke er forårsaket av mislighold fra vår side;

forretningstap (inkludert tap av mulighet til anbud og tap av kontrakt);

indirekte eller påfølgende tap; eller

tap av velvilje eller rykte.

Vi er ikke ansvarlig for brudd på disse Betingelsene som skyldes (direkte eller indirekte) enhver hendelse eller situasjon utenfor vår rimelige kontroll inkludert, men ikke begrenset til, streik, lockouts eller andre uenigheter i industrisektoren, nedbrytning av systemer eller nettverkstilgang, svikt av enhver maskin, dataprosesseringssystem eller overføringslink, eller flom, brann, eksplosjon eller ulykke, eller mislighold av enhver part som vi ikke er ansvarlig for.

Vårt erstatningsansvar er uansett oppad begrenset til vederlaget betalt, eller som skal betales, av deg, for Tjenesten.

OVERFØRING AV KONTRAKT OG UNDERLEVERANDØRER

Du har ikke rett til å overføre noen av dine kontraktsposisjoner, eller til å sende informasjon som du har mottatt i forbindelse med denne kontrakten til en tredjepart uten vårt tidligere skriftlige samtykke.

Vi kan overlate til tredjeparter å utføre deler av Tjenesten, men vi vil alltid være ansvarlig ovenfor deg for Tjenesten.

HYPERLENKER OG NETTSIDER TIL TREDJEPARTER

Tjenesten og Nettstedet kan inneholde lenker eller referanser til tredjepartsnettsteder. Disse er gitt til din fordel. Vi har ingen kontroll over disse nettstedene og har ikke noe ansvar for innhold, materiale eller informasjon som finnes på slike nettsteder.

GJELDENDE LOV

Disse Betingelsene er styrt av lovgivningen i Skottland og de skotske domstoler vil ha eksklusiv jurisdiksjon i forbindelse med disse Betingelsene.