Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/02/2019NO-TRONDHEIM: Tentativt årshjul TRV 2019Kun abonnentern/a
31/01/2019NO-Kristiansand: RevisjonstjenesterKun abonnenter13 dager
22/01/2019NO-Oslo: Rammeavtale- tjenester for planlegging og gjennomføring av arrangementer/eventsKun abonnenterKAT
21/12/2018NO-Hovdebygda: Veil.kunngjering om avtale for omlasting, transport og levering til sluttbehandling av matavfallKun abonnenterVLD
04/12/2018NO-Heimdal : Anskaffelse av transport, mottak og sluttbehandling av behandlet og ubehandlet trevirke.Trondheim Renholdsverk Asutgått
27/11/2018NO-Karmøy: 18/5293 Kverning av hageavfallKarmøy Kommuneutgått
19/11/2018NO-Asker: Containerhold, transport, mottak og sluttbehandling av blandet trevirkeAsker Kommuneutgått
16/11/2018NO-Vestfold: Innsamling og behandling av hage- og grovavfall (1)Asplan Viak Asutgått
09/11/2018NO-Oslo: Mottak, ombruk eller gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallsfraksjonerOslo Kommune V/ Renovasjonsetatenutgått
08/11/2018NO-FARSUND: Containertransport bunnaske, restavfall, våtorganisk avfall mvKun abonnenterKAT
08/11/2018NO-Vinterbro: Transport, kverning, kompostering og avsetning av hageavfallFollo Ren Iksutgått
05/11/2018NO-TRONDHEIM: Invitasjon til dialog - Restavfall til energiutnyttelseKun abonnenterVLD
02/11/2018NO-Sarpsborg: Gjenvinning av rivningstrevirkeSarpsborg Kommuneutgått
26/10/2018NO-Oslo: Mottak, ombruk eller gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallsfraksjonerKun abonnenterKAT
25/10/2018NO-Oslo: Sporfornyelse Solørbanen 2018Kun abonnenterKAT
06/10/2018NO-Vinterbro: Containerhold, transport og mottak/behandling av blandet trevirkeFollo Ren Iksutgått
04/10/2018NO-Postboks 98: Kverning, transport og avsetning av trevirkeKun abonnenterKAT
03/10/2018NO-Sandvika: Innsamling av avfall Bærum kommuneBærum Kommuneutgått
03/10/2018NO-Kongsberg: Transport og behandling av avfall - Kongsberg kommuneMulticonsult Norge Asutgått
02/10/2018NO-Oslo: Mottak, ombruk eller gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallsfraksjonerOslo Kommune V/ Renovasjonsetatenutgått