Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Nittedal: Anskaffelse - Behandling av slam fra kommunale og interkommunale renseanleggKun abonnenter35 dager
10/07/2019NO-Straume: Renovasjon FjellvarKun abonnenter58 dager
10/07/2019NO-Bjørkelangen: Riveentreprise Aurstien 26Kun abonnenter41 dager
09/07/2019NO-Kristiansand: Renovasjon - rammeavtale innsamling av avfall for Vest-Agder fylkeskommuneKun abonnenter48 dager
08/07/2019NO-VADSØ: Avfallshåntering Akershus universitetssykehus HFKun abonnenter52 dager
05/07/2019NO-Oslo: Deponi av rene masser for prosjektet Ny Vannforsyning OsloKun abonnenterVLD
04/07/2019NO-Bergen: Kjøp av aske og slamsekker til BIR Avfallsenergi (Energianlegget)Kun abonnenter45 dager
03/07/2019NO-OSLO: Rammeavtale renovasjonstjenesterKun abonnenter55 dager
29/06/2019NO-Sem: Transport av glass- og metallemballasje fra Vestfold til FredrikstadKun abonnenter27 dager
28/06/2019NO-Drøbak: Innsamling, transport og behandling av avfall fra kommunale virksomheterKun abonnenter34 dager
28/06/2019NO-Trondheim: Kartlegging av tekstil-avfallKun abonnenter27 dager
27/06/2019NO-Bergen: NæringsavfallKun abonnenter24 dager
24/06/2019NO-SANDEFJORD: Oppsamling, transport og behandling av avfall fra gjenvinningsstasjon.Kun abonnenter22 dager
24/06/2019NO-Drammen: Avsetning av farlig avfall småkolli og batterier, m.m. fra RfDs gjenvinningsstasjonerKun abonnenter43 dager
19/06/2019NO-Bergen: SVGVS-06/2019 Midlertidig oppgraderingKun abonnenter21 dager
14/06/2019NO-Ålesund: Anskaffelse - Transport og behandling av trevirke/returflis, 2019Kun abonnenter24 dager
14/06/2019NO-Asker: Behandling av hageavfall og røtterKun abonnenter43 dager
14/06/2019NO-JAREN: Tømming av molokGran Kommuneutgått
12/06/2019NO-Oslo: Fossilfri transport av flyveaske og slam til sluttbehandlingOslo Kommune Energigjenvinningsetatenutgått
11/06/2019NO-VADSØ: Sanering og avhending av IKT-utstyr i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått