Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/07/2019NO-VOSS: Kostnadsoverslag for et mulig biogassanlegg på VossKun abonnenterVLD
02/07/2019NO-TINGVOLL: Installasjon av elkjel og ombygging i varmesentralen til Tingvoll sykehjem. 2. gangs utlysning.Tingvoll Kommuneutgått
22/06/2019NO-TRONDHEIM: Dialogkonferanse om Energistasjon i TrondheimKun abonnenterVLD
06/06/2019NO-FREDRIKSTAD: Tomteveien 45 ny Biogass stasjon i Fredrikstad kommuneFredrikstad Kommuneutgått
03/06/2019NO-Jessheim: Transport og sluttbehandling av matavfall for Esval Miljøpark KFØvre Romerike Innkjøpssamarbeidutgått
24/05/2019NO-Oslo: Industrielle kjemikalierOslo Kommune Energigjenvinningsetatenutgått
23/05/2019NO-Oslo: Utvidelse prosesshall A - Greve Biogass ASMulticonsult Norge Asutgått
26/04/2019NO-FREDRIKSTAD: Konsulenttjenester drikkevannsproduksjon, avløpsrensing og biogassproduksjonFrevar Kfutgått
29/03/2019NO-Trondheim: Velfungerende verdikjeder for produksjon av biogass Miljødirektoratetutgått
27/03/2019NO-HAMAR: 19/4533 - Anskaffelse av energileveranse til Solør videregående skole avdeling VålerHedmark Fylkeskommuneutgått
27/03/2019NO-Asker: M2 - Energimodul & InfrastrukturVestfjorden Avløpsselskap (Veas)utgått
20/03/2019NO-Sola: Service og reparasjoner på varmepumper og kjøleanleggSola Kommuneutgått
25/02/2019NO-OSLO: R00621 Markedsundersøkelse (RFI) rammeavtale lett fyringsolje, vinterdiesel og biofyringsolje i bulkKun abonnenterVLD
08/02/2019NO-Trondheim: Restavfall til energiutnyttelseTrondheim Renholdsverk Asutgått
30/01/2019NO-FREDRIKSTAD: Tomteveien 45 nytt Biogassanlegg i Fredrikstad kommuneFredrikstad Kommuneutgått
20/11/2018NO-Farsund : 18049 Biovarme Farsund sentrumOfa - Konkurranseportalutgått
05/11/2018NO-TRONDHEIM: Invitasjon til dialog - Restavfall til energiutnyttelseKun abonnenterVLD