Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
29/05/2020NO-Valle: VA-anlegg Nomeland nord og kalkdoseringsanleggKun abonnenter16 dager
28/05/2020NO-Valle: Kalkdoserer NomelandKun abonnenter16 dager
15/05/2020NO-TROMSØ: Grovsil til Strandvegen avløpsrenseanleggKun abonnenter12 dager
11/05/2020NO-Stavanger: Innkjøp av deler og vedlikehold av UV anlegg Langevatn vannbehandlingsanleggIvar Iksutgått
30/04/2020NO-Steinkjer : Maskinentreprise, avløpsrenseanleggKun abonnenter2 dager
23/04/2020NO-Sörumsand: Levering av brent kalk, CaO, til hygienisering og stabilisering av avløpsslamKun abonnenter44 dager
22/04/2020NO-Jøa: Anskaffelse av vannbehandlingsanlegg for å forebygge legionella i kommunale byggNamsos Kommuneutgått
20/04/2020NO-TOLVSRØD: Prosjektering av slamsiloTønsberg Renseanlegg Iksutgått
17/04/2020NO-Moi: Lund kommune - Moi vannbehandlingsanlegg - Ombygging byggLund Kommuneutgått
16/04/2020NO-SAUDA: Rammeavtale for entreprenørtjenesterSauda Kommuneutgått
07/04/2020NO-Larvik: Rammeavtale for ventilerVestfold Vann Iksutgått
07/04/2020NO-Bergen: ANSK-0057-20 Renseanlegg for desinfisert avløpsvann - Thormøhlensgate 55Universitetet I Bergenutgått
06/04/2020NO-Sörumsand: «B1 – bygg, VVS og bygg-elektro» i prosjektet «Slammottak og kalkbehandlingsanlegg for slam ved Tangen renseanlegg».Midtre Romerike Avløpsselskap – Mira Iksutgått
01/04/2020NO-VADSØ: Nytt doseringsanlegg med tilhørende serviceavtale til RikshospitaletKun abonnenterKAT
01/04/2020NO-Vennesla: Kalkdoserer i Otra, IvelandOfa - Konkurranseportalutgått
01/04/2020NO-Vennesla: Kalkdoserer i HøiebekkenOfa - Konkurranseportalutgått
31/03/2020NO-BERGEN: Rammeavtale bassengteknikk og kjemikalier - kontraktstildelingKun abonnenterKAT
31/03/2020NO-Gol: Gol RA - Detaljprosjektering RIB, RIE, RIV og øvrige fagGol Kommuneutgått
27/03/2020NO-Slemmestad: Rammeavtale om leveranse av filtermasse (leca)Vestfjorden Avløpsselskap (Veas)utgått
27/03/2020NO-ARENDAL: Kalkdoserer i Songeelva, FrolandKun abonnenterKAT