Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
23/01/2019NO-Lillehammer: Anskaffelse av lydloggerKun abonnenterKAT
05/12/2018NO-KRISTIANSAND S: Mobilt flomvern - beredskapKristiansand Kommuneutgått
23/10/2018NO-Leknes: Nødvann - drift, vedlikehold og beredskapVestvågøy Kommuneutgått
16/10/2018NO-DRAMMEN: Skapertjern - DamrehabiliteringDrammen Kommuneutgått
09/10/2018NO-STANGE: 18/3048 VA Sanering TallholenStange Kommuneutgått
02/10/2018NO-Oslo: anskaffelse 143/2018 Utprøving av «Inline» lekkasjeteknologiOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
24/07/2018NO-Oslo: Lekkasjestoppsystem ved verneverdige bygningerOslo Kommune V/ Omsorgsbygg Oslo Kfutgått
19/07/2018NO-Oslo: Jernbanetorget og Torshov m.fl. – Gravefri rehabiliteringOslo Kommune, Vann- Og Avløpsetatenutgått
19/07/2018NO-Oslo: Slemdal Ø600 AF - Gravefri rehabiliteringOslo Kommune, Vann- Og Avløpsetatenutgått
21/06/2018NO-Trondheim: Anskaffelse av arbeider/entreprise knyttet til tildekking av Magnetittippen - fase 2Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For Svalbardutgått
14/06/2018NO-HØNEFOSS: Rammeavtale - Grave- og rørleggertjenesterRingerike Kommuneutgått
11/06/2018NO-TRONDHEIM: Vannmengdemålere for lekkasjesøkKun abonnenterKAT
11/06/2018NO-TRONDHEIM: Vannmengdemålere for lekkasjesøkTrondheim Kommuneutgått
08/06/2018NO-TRONDHEIM: Vannmengdemålere for lekkasjesøkTrondheim Kommuneutgått
07/06/2018NO-Lyngseidet: Alternativvurdering vannkilder Lyngseidet og FuruflatenLyngen Kommuneutgått
29/05/2018NO-Drammen: Skapertjern - damrehabiliteringDrammen Kommuneutgått
28/03/2018NO-TROMSØ: P9038002 Rehabilitering vannledninger G2Tromsø Kommune - Vann Og Avløputgått
23/03/2018NO-Kristiansand: 18030 Problemkartlegging av eutrofierte vannforekomsterVest-Agder Fylkeskommuneutgått
23/03/2018NO-Nord-Fron: Rammeavtale m.m - Gravearbeid og mindre innlekkasje av fremmedvann på VA nett.Nord-Fron Kommuneutgått
16/03/2018NO-Jessheim: Brutt Vannspeil kategori 5Øvre Romerike Innkjøpssamarbeidutgått