Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
28/05/2020NO-Valle: Kalkdoserer NomelandKun abonnenter16 dager
27/05/2020NO-Oslo: ID20-14 Kationisk polymer til av-vanning ved Romerike BiogassanleggKun abonnenterKAT
12/05/2020NO-Trondheim: Kalk for avsyring av surt vann ved dosererkalking i Sør-Norge 1.7.2020 – 30.06.2022Kun abonnenter11 dager
08/05/2020NO-Oslo: Rammeavtale for kjøp av polymer til slambehandlingKun abonnenterKAT
24/04/2020NO-Slemmestad: Rammeavtale for innkjøp av salpetersyre og henting av ammoniumproduktVestfjorden Avløpsselskap (Veas)utgått
23/04/2020NO-Sörumsand: Levering av brent kalk, CaO, til hygienisering og stabilisering av avløpsslamKun abonnenter44 dager
22/04/2020NO-Jøa: Anskaffelse av vannbehandlingsanlegg for å forebygge legionella i kommunale byggNamsos Kommuneutgått
20/04/2020NO-Trondheim: Levering, transport og spredning av kalk i innsjøer 2020-2022Miljødirektoratetutgått
16/04/2020NO-TRONDHEIM: Anskaffelse av flytende karbondioksid til vannbehandlingsanlegg i Trondheim kommuneKun abonnenterKAT
06/04/2020NO-Oslo: RFI nye verdier for sulfat og klorid i avløpsvannKun abonnentern/a
01/04/2020NO-VADSØ: Nytt doseringsanlegg med tilhørende serviceavtale til RikshospitaletKun abonnenterKAT
01/04/2020NO-Vennesla: Kalkdoserer i Otra, IvelandOfa - Konkurranseportalutgått
01/04/2020NO-Vennesla: Kalkdoserer i HøiebekkenOfa - Konkurranseportalutgått
31/03/2020NO-BERGEN: Rammeavtale bassengteknikk og kjemikalier - kontraktstildelingKun abonnenterKAT
27/03/2020NO-Slemmestad: Rammeavtale om leveranse av filtermasse (leca)Vestfjorden Avløpsselskap (Veas)utgått
27/03/2020NO-ARENDAL: Kalkdoserer i Songeelva, FrolandKun abonnenterKAT
20/03/2020NO-Stavanger: Rammeavtale for kjøp av polymer til slamavvanningKun abonnenterKAT
11/03/2020NO-Oslo: ID19-37 Prosesskjemikalier og skumdemper til Romerike BiogassanleggOslo Kommune Energigjenvinningsetatenutgått
10/03/2020NO-Oslo: ID20-14 Kationisk polymer til av-vanning ved Romerike BiogassanleggOslo Kommune Energigjenvinningsetatenutgått
05/03/2020NO-FINNSNES: Storelva VBA - ProsessutstyrKun abonnenterKAT