Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
26/07/2019NO-Oslo: ID 19-11 Rådgivning og forbruksmateriell til vannbehandling og vannrensKun abonnenter11 dager
10/07/2019NO-TRONDHEIM: Varekontrakt - 300145 Pilotanlegg Benna - ForbehandlingTrondheim Kommuneutgått
09/07/2019NO-Lillehammer: Rammeavtaler for levering av kjemikalierKun abonnenter6 dager
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification 1: GoodsKun abonnentern/a
04/07/2019NO-Oslo: Rammeavtale for kjøp av polymer til slambehandlingOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
27/06/2019NO-Drammen: Vannglass-/natriumsilikat-avtaleGlitrevannverket Iksutgått
20/06/2019NO-Stavanger: Rammeavtale for kjøp av polymer til slamavvanningIvar Iksutgått
05/06/2019NO-OTTESTAD: Anskaffelse av kjemikalier til drift av vannbehandlings- og renseanleggHias Iksutgått
29/05/2019NO-Slemmestad: Rammeavtale om levering av SitronsyreVestfjorden Avløpsselskap (Veas)utgått
24/05/2019NO-Oslo: Industrielle kjemikalierOslo Kommune Energigjenvinningsetatenutgått
22/05/2019NO-Oslo: CO2 til vannbehandlingsanleggOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
14/05/2019NO-TRONDHEIM: Rammeavtale for kjøp av brent kalk CaO til nøytraliseringsanlegg på Fagerli, Løkken Verk, Meldal kommuneDirektoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For Svalbardutgått
14/05/2019NO-SANDVIKA: 850015 Rammeavtale aluminiumsulfatBærum Kommuneutgått
13/05/2019NO-Billingstad: 850015 RAMMEAVTALE NATRIUMHYPOKLORITTAsker Og Bærum Vannverkutgått
13/05/2019NO-Billingstad: 850015 RAMMEAVTALE HYDRATKALKAsker Og Bærum Vannverkutgått
10/05/2019NO-KONGSVINGER: Rammeavtale - fellingskjemikalier til vann- og avløpsanleggRegionalt Innkjøp I Kongsvingerregionenutgått
03/05/2019NO-FREDRIKSTAD: Jernklorid til rensing av avløpssvannFrevar Kfutgått
02/05/2019NO-TRONDHEIM: Varekjøp - 300145 Pilotanlegg Benna MembranfilteranleggTrondheim Kommuneutgått
24/04/2019NO-Bodø: Tilbudskonkurranse Co2, BodøBodø Kommuneutgått
16/04/2019NO-Sola: Utstyr og kjemikalier til svømmehallerKun abonnenterKAT