Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/11/2019NO-TRONDHEIM: Kjøp og levering av fellingskjemikalier og polymerKun abonnenter35 dager
29/10/2019NO-SANDVIKA: 850015 Rammeavtale aluminiumsulfatKun abonnenterKAT
23/10/2019NO-Stavanger: Flytende karbondioksidKun abonnenter11 dager
23/10/2019NO-HAMAR: 19/8258 - Anskaffelse av anlegg for legionellasikringKun abonnenter4 dager
22/10/2019NO-ARENDAL: Kalkdoserer i Songeelva, FrolandKun abonnenter4 dager
21/10/2019NO-Oslo: Rammeavtale for kjøp av jernsulfat til Bekkelaget renseanlegg (ny konkurranse)Kun abonnenter10 dager
19/10/2019NO-FREDRIKSTAD: NatronlutKun abonnenter15 dager
17/10/2019NO-Oslo: ID 19-11 Rådgivning og forbruksmateriell til vannbehandling og vannrensKun abonnenterKAT
16/10/2019NO-OSLO: Maritimt markerings og sperrematriell Kun abonnenterVLD
07/10/2019NO-STRØMMEN: Levering av brentkalk, CaO, til hygienisering og stabilisering av avløpsslamNedre Romerike Avløpsselskap Iksutgått
26/09/2019NO-ARENDAL: Kalkdoserer i Songeelva, FrolandFylkesmennenes Fellesadministrasjonutgått
12/09/2019NO-Ørje: Kjemi til bade- og svømmeanleggBadelandene.No Sautgått
26/07/2019NO-Oslo: ID 19-11 Rådgivning og forbruksmateriell til vannbehandling og vannrensOslo Kommune Energigjenvinningsetatenutgått
10/07/2019NO-TRONDHEIM: Varekontrakt - 300145 Pilotanlegg Benna - ForbehandlingTrondheim Kommuneutgått
09/07/2019NO-Lillehammer: Rammeavtaler for levering av kjemikalierLillehammer Kommuneutgått
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification 1: GoodsKun abonnentern/a
04/07/2019NO-Oslo: Rammeavtale for kjøp av polymer til slambehandlingOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
27/06/2019NO-Drammen: Vannglass-/natriumsilikat-avtaleGlitrevannverket Iksutgått
20/06/2019NO-Stavanger: Rammeavtale for kjøp av polymer til slamavvanningIvar Iksutgått
05/06/2019NO-OTTESTAD: Anskaffelse av kjemikalier til drift av vannbehandlings- og renseanleggHias Iksutgått