Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/08/2019NO-HOKKSUND: Ombygging av dam HoensvannsløkenKun abonnenter17 dager
06/08/2019NO-JØRPELAND: Grunnarbeider for aktivitetspark på JørpelandStrand Kommuneutgått
05/08/2019NO-Sørumsand: Inspeksjon og beredskap for sjøledningerKun abonnenter44 dager
02/08/2019NO-Sandnes: Markedsundersøkelse - Løfting og omplassering av havnekranKun abonnenterVLD
30/07/2019NO-Sandnes: Markedsundersøkelse - Landstrøm til Sandnes havnKun abonnenterVLD
25/07/2019NO-Vardø: Mudring i innseiling på KibergKystverketutgått
23/07/2019NO-Meløy: MUDRING OG ETABLERING AV SJETÈ I REIPÅ HAVNKun abonnenter6 dager
22/07/2019NO-Nordkapp: Rehabilitering av Kamøyvær nedre damKun abonnenter9 dager
22/07/2019NO-Farsund : Innseiling Farsund - utdypingKun abonnenter17 dager
18/07/2019NO-Molde: E39 Romsdalsfjorden - kjøp av refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø og på landKun abonnenter6 dager
17/07/2019NO-Oslo: Innleie byggherrepersonell - HordalandKun abonnenter129 dager
17/07/2019NO-GJØVIK: 219655 Legging av sjøledning Gjøvik-Redalen entreprise 4Gjøvikregionen - Anskaffelser For Gjøvik Kommuneutgått
17/07/2019NO-Vardø: Renovering av naust og smie på Vardø fyrKystverketutgått
16/07/2019NO-MYRE: Reasfaltering av molo, Myre - Sommarøy, Øksnes kommuneØksnes Kommuneutgått
15/07/2019NO-Vik i Sogn: Leikanger vassverk - veg og vassledning i HenjadalenKun abonnenterKAT
11/07/2019NO-Oslo: HC-rampe (VA-kulvert) ved Lindøysund (Hovedøya)Kun abonnenter4 dager
10/07/2019NO-Oslo: Innleie byggherrepersonell - HordalandKun abonnenter129 dager
08/07/2019NO-Aurland: Anskaffelse av plastringstein, filtermasse, leie av transport og gravemaskin til sikring av RP533 UndredalselvaNorges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)utgått
08/07/2019NO-Frøya: Uttian Næringsområde VVAKun abonnenter6 dager
08/07/2019NO-OSLO: Anskaffelse av plastringstein, filtermasse, pukk/grus, transport og deponi til sikring av 20189 Vikaelva, Grodås, HornindalNorges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)utgått