Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/02/2019NO-Lillesand: Rammeavtale på Geolog-, Geoteknikk-, Hydrolog- og BiologtjenesterKun abonnenter21 dager
11/02/2019NO-Lørenskog: 19-00091 Prosjektering og prosjektledelseKun abonnenter20 dager
05/02/2019NO-Skien: Invitasjon til dialogkonferanse om løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirkeKun abonnenterVLD
04/02/2019NO-Oslo: Rammeavtale for planlegging og prosjektering av vei, gate- og byromsprosjekter for BymiljøetatenKun abonnenter15 dager
04/02/2019NO-Slemmestad: Løsninger for behandling og anvendelse av slamKun abonnenterVLD
01/02/2019NO-Rødberg: Prosjektering infrastruktur SkogenbergetNore Og Uvdal Kommuneutgått
31/01/2019NO-Kristiansand: RevisjonstjenesterKun abonnenter13 dager
25/01/2019NO-Finnmark: R00685 Rammeavtale på renovasjonstjenester for Forsvarsbygg i FinnmarkKun abonnenter8 dager
21/01/2019NO-Oslo: Anskaffelse av rammeavtale for analysetjenester av miljøgifter i jord,- og vannprøverOslo Kommune V/Eiendoms- Og Byfornyelsesetatenutgått
21/01/2019NO-Gol: Byggherrerådgiver/prosessrådgiver til utvidelse av Gol avløpsrenseanlegg med sekundærrensingGol Kommuneutgått
17/01/2019NO-Trøndelag: Prosjekteringsgruppe TrøndelagForsvarsbyggutgått
09/01/2019NO-KRISTIANSUND N: KK - Veiledende kunngjøring - DPS for KonsulenttjenesterKun abonnenterVLD
09/01/2019NO-FITJAR: Komposthall Svartasmåget FitjarSunnhordland Interkommunale Miljøverk Iks (Sim)utgått
28/12/2018NO-Bergen: BV 2018-12 - Overvåkning av avløpsnett (del 1)Bergen Vann Kfutgått
20/12/2018NO-Snillfjord: Prosjektering VA-ledningsnett, SundanSnillfjord Kommuneutgått
20/12/2018NO-Trondheim: Emballasje: Beregne nasjonale data for 2017 og vurdere utvidelse av EE-registerMiljødirektoratetutgått
18/12/2018NO-STAVANGER: Anskaffelse avrådgivendeingeniør for uavhengig kontroll tjenesterIvar Iksutgått
13/12/2018NO-Oslo: RFI: Line 4 CHP plantKun abonnentern/a
11/12/2018NO-Oslo: Anskaffelse av prosjektleder til Langøyene - prosjektetOslo Kommune V/Eiendoms- Og Byfornyelsesetatenutgått
14/11/2018NO-TRONDHEIM: PA- og rådgivertjenester rammeavtale - forhåndsvarselKun abonnenterVLD