Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-FREDRIKSTAD: Rådgivning/prosjektering av hovedavløpsledning Kråkerøy kirke - Kallera PSTKun abonnenter24 dager
16/04/2019NO-HOLMESTRAND: Tekniske rådgivere kommunaltekniske tjenester bygg - og anlegg. Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter2180 dager
13/04/2019NO-VADSØ: Veiledende kunngjøring / invitasjon til Dialogmøte - Avfallshåndtering for Sørlandet sykehus HFKun abonnenterVLD
02/04/2019NO-Oslo: Anskaffelse 138/2018 mottak av rene og forurensede masserKun abonnenter14 dager
01/04/2019NO-OSLO: Forsvarlig ombrukKun abonnenter2 dager
26/03/2019NO-Bergen: Markedsdag for avfallstekniske løsninger 24.04.2019Kun abonnenterVLD
22/03/2019NO-Sandnes: Markedsundersøkelse - Nivåmålingssystem til renovasjonsformålKun abonnenterVLD
19/03/2019NO-BERGEN: EØS 026-2019 Konkurranse, Prosjektering Slettebakken deponiKun abonnenter8 dager
18/03/2019NO-Bergen: Veiledende kunngjøring: Markedsdag for avfallstekniske løsningerKun abonnenterVLD
12/03/2019NO-MOLDE: 2018-07 Rammeavtale for Arkitekter og Rådgivende ingeniører, bygg, areal, vei og VAKun abonnenterVLD
08/03/2019NO-TRONDHEIM: 515658 - Deponigass utenfor deponiområdene - randsoneproblematikkTrondheim Kommuneutgått
08/03/2019NO-TRONDHEIM: 515658- Kartlegging av deponiet Sluppen VestTrondheim Kommuneutgått
06/03/2019NO-STORSTEINNES: Leasing av tjenestebilerBalsfjord Kommuneutgått
06/03/2019NO-Longyearbyen: Miljøstasjon LongyearbyenLongyearbyen Lokalstyreutgått
28/02/2019NO-Midt-Norge: R00684 Rammeavtale på renovasjonstjenester for Forsvarsbygg i Midt-NorgeForsvarsbyggutgått
28/02/2019NO-VADSØ: Nasjonal anskaffelse av skrivere og skannere, ny utlysning 2Sykehusinnkjøp Hfutgått
25/02/2019NO-OSLO: R00685 Rammeavtale på renovasjonstjenester for Forsvarsbygg i Midt-NorgeForsvarsbyggutgått
20/02/2019NO-OSLO: Dialogmøte om FoU-prosjekt om forsvarlig ombrukKun abonnenterVLD
13/02/2019NO-Lillesand: Rammeavtale på Geolog-, Geoteknikk-, Hydrolog- og BiologtjenesterLillesand Kommuneutgått
11/02/2019NO-Lørenskog: 19-00091 Prosjektering og prosjektledelseRomerike Avfallsforedling Iks (Roaf)utgått