Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
10/07/2019NO-Florø: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Hovudentreprise Tekniske fag - deltKun abonnenter33 dager
10/07/2019NO-TRONDHEIM: Varekontrakt - 300145 Pilotanlegg Benna - ForbehandlingKun abonnenter32 dager
28/06/2019NO-OSLO: Prosjekt pilotfelt - bistand til analyserKun abonnenter40 dager
24/06/2019NO-OTTESTAD: Laboratorie- og analysetjenester - sak 2019/412 - Åpen anbudskonkurranse Del I og II - ForsyningssektorKun abonnenter60 dager
05/06/2019NO-Oslo: Nytt doseringsanlegg og serviceavtale til RikshospitaletSykehusinnkjøp Hfutgått
04/06/2019NO-Oslo: Bygningsbesiktigelse og tilstandsregistrering for prosjektet Ny Vannforsyning OsloOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
31/05/2019NO-Florø: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Legionella spylingKun abonnenter33 dager
31/05/2019NO-STAVANGER: Analyse av konsekvenser av klimaendringer på Håelva nedbørfeltRogaland Fylkeskommuneutgått
29/05/2019NO-Florø: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Hovudentreprise Tekniske fagKun abonnenter33 dager
29/05/2019NO-KOPERVIK: Konkurransegrunnlag prøvetaking og analyser - Vannsamarbeid på HaugalandetKarmøy Kommuneutgått
29/05/2019NO-Florø: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Hovudentreprise byginingsmessige arbeiderKun abonnenter33 dager
23/05/2019NO-STEINKJER: ForvalterassistanseTrøndelag Fylkeskommuneutgått
08/05/2019NO-Trondheim: Overvåking av havforsuring i kystsonen i 2019-2020Miljødirektoratetutgått
29/04/2019NO-Trondheim: Midlertidig drift av lange tidsserier i vann for 2 årMiljødirektoratetutgått
25/04/2019NO-SANDEFJORD: Konsulenttjeneste ifm overvåkningsprogram for Renere SandefjordsfjordSandefjord Kommuneutgått
15/04/2019NO-LILLEHAMMER: Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark og OpplandFylkesmannen I Innlandetutgått
12/04/2019NO-ÅS: Vannkvalitetsovervåking PURAÅs Kommuneutgått
12/04/2019NO-Lier: Overvåking av vannkvalitet i Indre DrammensfjordLier Kommuneutgått
09/04/2019NO-Vestvågøy: Entreprenørtjenester drift, vedlikehold og beredskapVestvågøy Kommuneutgått
09/04/2019NO-TØNSBERG: Analyse forsuringsparametre i vannprøver fra vassdrag i Vestfold og TelemarkFylkesmannen I Vestfold Og Telemarkutgått