Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
29/09/2023NO-LARVIK: 21/12136 - Rammeavtale rørinspeksjon, prøving og kontroll av VA-ledninger - NY UTLYSNINGKun abonnenter10 dager
23/09/2023NO-Orkland: Konsulenttjenester veg, vann, avløp og miljøKun abonnenter20 dager
04/09/2023NO-Rogaland: Rammeavtale - Diverse konsulenttjenester til VAKun abonnenter3 dager
31/08/2023NO-Norge: Overvåkningsprogrammer i ferskvann med oppstart i 2025/2026Kun abonnenterVLD
31/08/2023NO-Oslo og Viken: Overvåkingstjenester for vannområde Glomma sørKun abonnenter7 dager
30/08/2023NO-SVOLVÆR: Renere havn i Svolvær- kartlegging av tiltaksområdeVågan Kommuneutgått
23/08/2023NO-Alta: Rammeavtale med én leverandør for rørleggerarbeider for eiendommer i AltaStatsbyggutgått
07/08/2023NO-Oslo: Rammeavtale for kjøp av laboratorietjenester og rådgivning for å forebygge legionellaOslo Kommune V/ Oslobygg Kfutgått
05/08/2023NO-Oslo: RFI - Overvåking vann og avløp OSLKun abonnentern/a
25/07/2023NO-Vestfold og Telemark: 23/2328 - Analysetjenester Larvik kommuneLarvik Kommuneutgått
07/07/2023NO-Sogndal: Resipientundersøkelser Sogndal kommuneSogndal Kommuneutgått
05/07/2023NO-Gjøvik: 2023/2419 Rammeavtale for rør- og sanitærinstallasjonsarbeider i GjøvikStatsbyggutgått
05/07/2023NO-Orkanger: Resipientundersøkelse i Orkdalsfjorden, 2023-2024Orkland Kommuneutgått
01/07/2023NO-Olderdalen: Serviceavtale høydebasseng i Kåfjord kommune 2022-2024Kun abonnenterKAT
28/06/2023NO-VANG I VALDRES: Temaplan vannmiljø og kommunalt vann og avløpKun abonnenterKAT
25/06/2023NO-Oslo: Laboratorietjenester og rådgivning for å forebygge legionellaOslo Kommune V/ Oslobygg Kfutgått
24/06/2023NO-Rogaland : Vannprøver og analyseRogaland Fylkeskommuneutgått
22/06/2023NO-Oslo og Viken: Utarbeidelse av håndbok for daglige ledere - koordinatorer i vannområderViken Fylkeskommuneutgått
18/06/2023NO-Norge: R01267 Rammeavtale laboratorietjenester - KvalifikasjonsfaseForsvarsbyggutgått
17/06/2023NO-TRONDHEIM: Totalentreprise - 330123/430129 Fredlybekken nedre del etappe 4 Sluppen - styrt boringTrondheim Kommuneutgått