Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
27/06/2019NO-Oslo: Anskaffelse av poretrykksovervåkning NVOKun abonnenter24 dager
20/06/2019NO-Begen: Anbudskonkurranse for Miljøovervåkingsprosjekt: Bryggen i BergenKun abonnenter31 dager
18/06/2019NO-Oslo: Rammeavtale for kjøp av E39 fjordkryssinger – konseptutvikling og forprosjekterKun abonnenter44 dager
31/05/2019NO-BERGEN: 19/01334 - Måleinstrument for havstrøm og organismerKun abonnenterKAT
22/05/2019NO-Trondheim: Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåking av økosystemet våtmark – tidevannssonenMiljødirektoratetutgått
11/05/2019NO-Haugesund: Rammeavtale MET sensorer, kjøp, drift og vedlikeholdKystverketutgått
29/04/2019NO-Leikanger: Fv. 241 Nautgrovi - skredsikringStatens Vegvesen Region Vestutgått
17/04/2019NO-KJELLER: I1900941 Utstyr for langtids-karakterisering av atmosfæriske forholdKun abonnenterKAT
12/04/2019NO-Oslo: Rammeavtale miljødata utviklingsprosjekt fjordkryssingerStatens Vegvesenutgått
01/04/2019NO-MO I RANA: 1704 E Ny utlysning konkurranse Nordlandsparken-Skoleplass-TalvikparkenRana Kommune utgått
29/03/2019NO-Birkeland: Målestasjon for SO2 i Lillesand kommuneBirkenes Kommuneutgått
21/03/2019NO-STAVANGER: Innsamling av data om sulfidforekomster i NorskehavetOljedirektoratetutgått
12/03/2019NO-Hammerfest: Skredsikring Hammerfest-Finnmarksveien 90Hammerfest Kommuneutgått
06/03/2019NO-Leikanger: Fv. 241 Nautgrovi - skredsikringKun abonnenterVLD
22/02/2019NO-Sandvika: Løkeberg skole – utskifting og etablering av solavskjermingBærum Kommune, Eiendomutgått
20/02/2019NO-Balsfjord: Entreprise Skredvarslingsanlegg fylkesveg 293 HolmbukturaStatens Vegvesenutgått
19/02/2019NO-MO I RANA: Nordlandsparken-Skoleplass-Talvikparken (1)Rana Kommune utgått
13/02/2019NO-Oslo: Meteorological Equipment – Frame AgreementAvinor Flysikring Asutgått
08/02/2019NO-Mo i Rana: Nordlandsparken-Skoleplass-TalvikparkenRana Kommune utgått
28/12/2018NO-Bergen: BV 2018-12 - Overvåkning av avløpsnett (del 1)Bergen Vann Kfutgått