Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-KJELLER: I1900941 Utstyr for langtids-karakterisering av atmosfæriske forholdKun abonnenterKAT
12/04/2019NO-Oslo: Rammeavtale miljødata utviklingsprosjekt fjordkryssingerKun abonnenter37 dager
01/04/2019NO-MO I RANA: 1704 E Ny utlysning konkurranse Nordlandsparken-Skoleplass-TalvikparkenKun abonnenter2 dager
29/03/2019NO-Birkeland: Målestasjon for SO2 i Lillesand kommuneKun abonnenter7 dager
21/03/2019NO-STAVANGER: Innsamling av data om sulfidforekomster i NorskehavetOljedirektoratetutgått
12/03/2019NO-Hammerfest: Skredsikring Hammerfest-Finnmarksveien 90Kun abonnenter33 dager
06/03/2019NO-Leikanger: Fv. 241 Nautgrovi - skredsikringKun abonnenterVLD
22/02/2019NO-Sandvika: Løkeberg skole – utskifting og etablering av solavskjermingBærum Kommune, Eiendomutgått
20/02/2019NO-Balsfjord: Entreprise Skredvarslingsanlegg fylkesveg 293 HolmbukturaStatens Vegvesenutgått
19/02/2019NO-MO I RANA: Nordlandsparken-Skoleplass-Talvikparken (1)Rana Kommune utgått
13/02/2019NO-Oslo: Meteorological Equipment – Frame AgreementAvinor Flysikring Asutgått
08/02/2019NO-Mo i Rana: Nordlandsparken-Skoleplass-TalvikparkenRana Kommune utgått
28/12/2018NO-Bergen: BV 2018-12 - Overvåkning av avløpsnett (del 1)Bergen Vann Kfutgått
20/12/2018NO-Bergen: Autonom turbulenssonde for havdyp ned til 6000 meterKun abonnenterKAT
18/12/2018NO-Lillehammer: RFI - Bruk av teknologi for å velge riktig beredskapsnivå ved flomfare - Lillehammer kommuneKun abonnenterVLD
03/12/2018NO-Oslo: RFI - Automatisk temperaturovervåkingKun abonnenterVLD
06/11/2018NO-OSLO: Anskaffelse av værballongerKun abonnenterKAT
05/10/2018NO-OSLO: ATSOMeteorologisk Instituttutgått
20/09/2018NO-Oslo: Kjøp av skredovervåking ved Stavbrekkfonna, fv.63 Oppland fylkeStatens Vegvesenutgått
05/09/2018NO-Jøvik: Kjøp av automatisk skreddeteksjon for fv. 293 i HolmbukturaStatens Vegvesen Region Nordutgått