Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
20/06/2019NO-VADSØ: Bilredning og bilglass - nasjonal anskaffelse -(veiledende)Kun abonnenterVLD
29/04/2019NO-Oslo: 16HAV19 - ParkeringskontrollOslo Kommune V/Oslo Havn Kfutgått
09/04/2019NO-SANDVIKA: Kjøp av helhetlig tjeneste omfattende inntauing, lagring, saksbehandling etter vegtrafikklovens paragraf 37, utleveringBærum Kommuneutgått
11/02/2019NO-TRONDHEIM: Tentativt årshjul TRV 2019Kun abonnentern/a
30/01/2019NO-OSLO: Innhenting, taksering og salg av biler på auksjon for region Sør-Vest.Arbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
01/11/2018NO-OSLO: Rammeavtale for leveranse av inntauings- og bergingstjenester, hittegodshåndtering mv.Politiets Fellestjenesterutgått
24/08/2018NO-Trondheim: Innhenting, avlevering og salg av brukerbiler på auksjonNav Hjelpemiddelsentral Trøndelag, Avdeling Trondheim Ved Midt-Norsk Bilsenterutgått