Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
09/04/2019NO-SANDVIKA: Kjøp av helhetlig tjeneste omfattende inntauing, lagring, saksbehandling etter vegtrafikklovens paragraf 37, utleveringKun abonnenter30 dager
11/02/2019NO-TRONDHEIM: Tentativt årshjul TRV 2019Kun abonnentern/a
30/01/2019NO-OSLO: Innhenting, taksering og salg av biler på auksjon for region Sør-Vest.Arbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
01/11/2018NO-OSLO: Rammeavtale for leveranse av inntauings- og bergingstjenester, hittegodshåndtering mv.Politiets Fellestjenesterutgått
24/08/2018NO-Trondheim: Innhenting, avlevering og salg av brukerbiler på auksjonNav Hjelpemiddelsentral Trøndelag, Avdeling Trondheim Ved Midt-Norsk Bilsenterutgått
16/08/2018NO-Tiller: Innhenting, avlevering og salg av brukerbiler på auksjonNav Hjelpemiddelsentral Trøndelag, Avdeling Trondheim Ved Midt-Norsk Bilsenterutgått