Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/06/2019NO-TRONDHEIM: Konsulent - kollektivrådgiver Miljøpakken kollektivKun abonnenter10 dager
11/06/2019NO-TRONDHEIM: Konsulent- Kollektivplanlegger Miljøpakken kollektivKun abonnenter7 dager
07/06/2019NO-4891 Grimstad: Detaljprosjektering Kunnskapshavna del 3, Arendal kommuneKun abonnenter55 dager
06/06/2019NO-MIDSUND: Midsund sentrum - utomhusanleggKun abonnenter27 dager
05/06/2019NO-Grimstad: Reguleringsplan HoveoddenKun abonnenter3 dager
04/06/2019NO-Oslo: Rammer for LCA-guider for infrastrukturKun abonnenter6 dager
04/06/2019NO-STAVANGER: Teknisk, strategisk og praktisk bistand til videreutvikling av kollektivtilbudet på Nord-Jæren, med hovedvekt på BussvRogaland Fylkeskommuneutgått
29/05/2019NO-Gamvik: Detaljplanlegging av Normannset industriområde i MehamnKun abonnenter6 dager
28/05/2019NO-Oslo: Rådgivningstjenester regulering og mulighetsstudier tre eiendommer - Stovner bydelKun abonnenter16 dager
27/05/2019NO-Oslo: Prosjekt-/ byggeledelse, sikkerhets- og administrative ressurser Kun abonnenter6 dager
23/05/2019NO-SANDVIKA: Dialog - Fremtidsrettet avløps- og overvannshåndteringKun abonnenterVLD
23/05/2019NO-Sandnes: Soma gravplass - konsulenttjenesterSandnes Kommune.utgått
23/05/2019NO-STEINKJER: ForvalterassistanseKun abonnenter8 dager
23/05/2019NO-Skien: Fortettingspotensial og synergieffekter i knutepunktene Porsgrunn og SkienSkien Kommuneutgått
22/05/2019NO-Oslo: Anskaffelse av utredninger knyttet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i byområdene som omfattes av ordninKun abonnenter3 dager
22/05/2019NO-Birkeland: Hovedplan Bygg (kommunens bygningsmasse)Birkenes Kommuneutgått
21/05/2019NO-Birkeland: Ny konkurranse Hovedplan VeiBirkenes Kommuneutgått
16/05/2019NO-ENGERDAL: ST-19-20 Totalentreprise infrastruktur i BåsrøstaStor-Elvdal Kommuneutgått
10/05/2019NO-Bergen: Skisseprosjekt for Fv 580 GrimesvinganeHordaland Fylkeskommuneutgått
08/05/2019NO-Sørreisa: Arkitekt og rådgivingstjenester for ombygging/utbygging av ny felles 1-10 skoleSørreisa Kommuneutgått