Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
29/09/2023NO-Møre og Romsdal: Rammeavtale for Konsulenttjenester arealplan og byggesakKun abonnenter28 dager
28/09/2023NO-Eikelandsosen: Arkitekt- og prosjekteringstenester - parallelle rammeavtalarKun abonnenterKAT
27/09/2023NO-STEINKJER: Kulturfaglig rådgivning - Fellesprosjektet Klingavegen 2 Namsos - kunngjøring om avlysningKun abonnenterKAT
24/09/2023NO-Nordre Follo: Dynamisk innkjøpsordning konsulent- og rådgivertjenester bygg og anlegg og øvrige områderKun abonnenterKAT
23/09/2023NO-Orkland: Konsulenttjenester veg, vann, avløp og miljøKun abonnenter20 dager
22/09/2023NO-Skien: Klimavurdering for ny kommunedelplan for Skien sentrumKun abonnenter9 dager
21/09/2023NO-Scandic Hotell Lillestrøm: Invitasjon Bransjedag 1.november 2023Kun abonnenterVLD
18/09/2023NO-Harstad: Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av konsulenttjenesterKun abonnenter3636 dager
16/09/2023NO-Sauland: Planfagleg bistand til utarbeiding av ny arealdel av kommuneplanen for Hjartdal kommune 2023-2033Kun abonnenter11 dager
16/09/2023NO-Oslo og Viken: Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag om etablering av bildelingstjenesterKun abonnenter7 dager
15/09/2023NO-Oslo: Rammeavtale utvidelse av programkontor HorisontKun abonnenterKAT
15/09/2023NO-Kvinesdal: Regulering FarmonenKun abonnenterKAT
13/09/2023NO-Kvinesdal: Regulering FarmonenOfa - Konkurranseportalutgått
12/09/2023NO-Oslo: Anskaffelse av teknologirapport med langsiktige perspektiverJernbanedirektoratetutgått
12/09/2023NO-Skien: Gatebruksplan og parkeringsstrategi for Skien sentrumSkien Kommuneutgått
11/09/2023NO-Harstad: Anleggs og driftsledelse Rødskjær næringsparkKun abonnenter9 dager
09/09/2023NO-Måløy: Totalentreprise NS8407 - Skram skule med integrert gymsalKun abonnenter74 dager
08/09/2023NO-Evenskjer: Rammeavtale prosjektering og rådgivningstjenesteKun abonnenterKAT
08/09/2023NO-STAVANGER: Rammeavtale Tekniske rådgivningstjenester for Stavanger Utvikling KFKun abonnenter7 dager
07/09/2023NO-Østlandet; Akershus og Østfold: Bygningsvernrådgivere, Akershus bygningsvernsenterKun abonnenter4 dager