Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/07/2020NO-TRONDHEIM: Konsulenttjenester for nukleær sikkerhet og sikring, strålevern og risikoanalyseKun abonnenter2 dager
29/06/2020NO-ÅLESUND: Rammeavtale for laboratorieutstyr, prøvetakingsutstyr for olje og konsulenttjenester knyttet til akutt forurensningKystverketutgått
11/06/2020NO-Oslo: Konsulentbistand til risikovurdering av forurensede sedimenter i Indre Oslofjord (trinn 2)Oslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
14/05/2020NO-Arendal: Rammeavtale for risikoanalyser av skipstrafikkKun abonnenterKAT
17/02/2020NO-Arendal: Rammeavtale for risikoanalyser av skipstrafikkKystverketutgått