Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
18/07/2020NO-BERGEN: Leie av fartøy til opprensking av tapte fiskeredskaperKun abonnenterKAT
17/07/2020NO-BERGEN: Leie av snurrevad-fartøy for overvåkning av fiskefelt 2020Kun abonnenterKAT
17/07/2020NO-BERGEN: Leie av seinot-fartøy for overvåkning av fiskefelt i 2020Kun abonnenterKAT
15/07/2020NO-BERGEN: Leie av kystreketråler for overvåkning av fiskefelt i 2020Kun abonnenterKAT
01/07/2020NO-BERGEN: 20/00287 Leie av fartøy med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) og mannskap som skal brukes i tiltak mot spøkelsesfiske i Kun abonnenterKAT
30/06/2020NO-ÅLESUND: Fjerning av eierløse akvakulturanlegg i Vestland fylke 2020Kun abonnenter9 dager
27/06/2020NO-ÅLESUND: Fjerning av eierløse akvakulturanlegg i Nordland 2020Kystverketutgått
22/06/2020NO-Oslo: Strategisk sjøtransport (tilgang til RORO-skip)Forsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
17/06/2020NO-ÅLESUND: Fjerning av eierløse akvakulturanlegg i NordlandKystverketutgått
16/06/2020NO-Hammerfest: Havnebåt nyerer bruktHammerfest Havn Kfutgått
09/06/2020NO-BERGEN: 20/01174 Leiefartøy Akustiske målinger MakrellstørjeHavforskningsinstituttetutgått
09/06/2020NO-BERGEN: Dialogkonferanse - Havforskningsinstituttet - leieavtaler av fartøy for faste overvåkingstokt (2-8 uker) i 4 årKun abonnenterVLD
09/06/2020NO-BERGEN: 20/01058 Leie av Ringnotfartøy til fangstkontroll MakrellHavforskningsinstituttetutgått
04/06/2020NO-Bergen: Anskaffelse av hurtiggående fartøyFiskeridirektoratetutgått
02/06/2020NO-Oslo: 2019044326 - Kurs og konferansetjeneste til sjøs med avgang fra Oslo havnForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
13/05/2020NO-Tromsø: Autonomt overflatefartøy for bruk i havforskning og miljøovervåking i de nordlige områdeneUit Norges Arktiske Universitetutgått
12/05/2020NO-BERGEN: 20/00187 - Leie av fartøy til MAREANO-tokt 2021Havforskningsinstituttetutgått
21/04/2020NO-BERGEN: 20/00287 Leie av fartøy med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) og mannskap som skal brukes i tiltak mot spøkelsesfiske i Havforskningsinstituttetutgått
20/04/2020NO-BERGEN: Leie av reketråler for kontroll og overvåking i 2020Kun abonnenterKAT
20/04/2020NO-Trondheim: Levering, transport og spredning av kalk i innsjøer 2020-2022Miljødirektoratetutgått