Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/02/2019NO-BERGEN: 19/00371 - Leie av ringnotfartøy til forsøk med fangskontroll i not og fiskvelferd og kvalitet i notfiskeKun abonnenter15 dager
06/02/2019NO-BERGEN: 19/00261 - Leie av havgående ringnotfartøy til 5 tokt for kartlegging av parasitter og mikrober hos pelagisk fisk (kolmulKun abonnenter17 dager
31/01/2019NO-BERGEN: 18/03251 Begrenset anbudskonkurranse for leie av fartøy til MAREANO-tokt 2019 og 2020Kun abonnenter7 dager
29/01/2019NO-Horten: Inspeksjonsbåter for bruk i oljevernaksjoner og øvelseKun abonnenter11 dager
23/01/2019NO-BERGEN: Leie av tråler eller autolinefartøy til forskningstoktKun abonnenter10 dager
15/01/2019NO-Oslo: 72-BYM-2018 Anskaffelse av beltegående lastbærer til BymiljøetatenKun abonnenterKAT
11/01/2019NO-BERGEN: 19/00034 Testing av ubemannet overflate farkost (USV) for å utføre autonome langdistanseoppdrag for innsamling av marin øKun abonnenterKAT
11/01/2019NO-Terråk: Revidert oppdrag som vaktbåt for lege, veterinær og brannvakt i Bindal kommuneBindal Kommuneutgått
09/01/2019NO-Oslo: Elektrisk driftsbåt til øyene i OslofjordenKun abonnenter14 dager
19/12/2018NO-Tromsø: 18/02997 - Leie av kombinert ringnot-/trålfartøy til mengdeestimering av barentshavlodde under gyteinnsiget i 2019Havforskningsinstituttetutgått
11/12/2018NO-KJELLER: KysttransportForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
03/12/2018NO-BERGEN: 18/02799 - Leie av fartøy til pelagisk tråling av makrell og sampling av fiskeeggHavforskningsinstituttetutgått
30/11/2018NO-Oslo: Avskjærings- og bordingsbåterForsvarsmateriellutgått
20/11/2018NO-Trondheim: LAUVKun abonnenterKAT
20/11/2018NO-Oslo: Skipsleie under Arendalsuka 2019Universitetet I Osloutgått
14/11/2018NO-BERGEN: Leie av reketråler for overvåkning av fiskefeltFiskeridirektoratetutgått
14/11/2018NO-BERGEN: Leie av torsketråler for overvåkning av fiskefeltFiskeridirektoratetutgått
14/11/2018NO-KRAGERØ: Hurtiggående 24 m passasjerkatamaran - prekvalifiseringKragerø Fjordbåtselskap Iksutgått
12/11/2018NO-Stavanger: Rutetransport ferje VassøyKolumbus Asutgått
09/11/2018NO-Hordaland: Dialogkonferanse 29 november - invitasjon til marked - Innleie (Bareboat Charter) av to fartøy for statlig havgående Kun abonnenterVLD