Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/04/2019NO-Trondheim: Nukleinsyrer skjærende instrument for NGS bibliotek forberedelseKun abonnenter18 dager
02/04/2019NO-OSLO: 75323 US KLM IMM Mikroplatevaskere og plateavlesere (2 + 2 stk.)Kun abonnenter11 dager
29/03/2019NO-OSLO: 75140 E2018 OUS KLM Avd. for Patologi NGSKun abonnenter15 dager
29/03/2019NO-Trondheim: Overvåkning og kartlegging av fremmede ferskvannsfisk ved bruk av miljø-DNA 2019 Kun abonnenter10 dager
26/03/2019NO-Trondheim: Overvåking og kartl. med miljø-DNA av Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i dammer med amfibier. Kun abonnenter4 dager
12/03/2019NO-OSLO: K923.02_01 ElektroforeseutstyrKun abonnenter1 dag
15/02/2019NO-Akershus: Nanopore-basert sekvenseringsinstrument til Akershus universitetssykehus HF.Kun abonnenterKAT
02/02/2019NO-OSLO: 18.19158 Sekvenseringsmaskin - HTSVeterinærinstituttetutgått
29/01/2019NO-BERGEN: 18/03193 NGS instrument med tilhørende pipetteringsrobotHavforskningsinstituttetutgått
18/12/2018NO-Stavanger: Instrument for sekvenserings- og fragmentanalyse med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering tilSykehusinnkjøp Hfutgått
18/12/2018NO-Bergen: Kapillærelektroforeseinstrument med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
04/12/2018NO-Oslo: single Cell instrumentKun abonnenterKAT
30/11/2018NO-OSLO: 75338 AS KLM Avd for Med. biokjemi SangersekvensatorKun abonnenterKAT
29/11/2018NO-OSLO: 75012 RH BAR Nyfødtscreening SCID DNA-RNA analysatorKun abonnenterKAT
15/11/2018NO-JØRPELAND: Rammeavtale oppmåling og oppmålingsforretningStrand Kommuneutgått
07/11/2018NO-OSLO: 75315 RAD KRE Institutt for kreftgenetikk og informatikk Sekvensator-NGSKun abonnenterKAT
31/10/2018NO-Tromsø: 18/02531 NGS instrument med tilhørende prep stasjon eDNAHavforskningsinstituttetutgått
25/10/2018NO-OSLO: Anskaffelse av forbruksvarer for DNA-konsentrasjonsmåling med LabChipDSFolkehelseinstituttetutgått
15/10/2018NO-BERGEN: 18/02382 DNA sekvenseringsmaskin for Sanger sekvenseringKun abonnenterKAT
21/09/2018NO-VADSØ: Komplett NGS plattform m/forbruksvarer St.Olav Hospital HFSykehusinnkjøp Hfutgått