Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/02/2019NO-Akershus: Nanopore-basert sekvenseringsinstrument til Akershus universitetssykehus HF.Kun abonnenterKAT
02/02/2019NO-OSLO: 18.19158 Sekvenseringsmaskin - HTSKun abonnenter16 dager
29/01/2019NO-BERGEN: 18/03193 NGS instrument med tilhørende pipetteringsrobotKun abonnenter8 dager
18/12/2018NO-Stavanger: Instrument for sekvenserings- og fragmentanalyse med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering tilSykehusinnkjøp Hfutgått
18/12/2018NO-Bergen: Kapillærelektroforeseinstrument med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
04/12/2018NO-Oslo: single Cell instrumentKun abonnenterKAT
30/11/2018NO-OSLO: 75338 AS KLM Avd for Med. biokjemi SangersekvensatorKun abonnenterKAT
29/11/2018NO-OSLO: 75012 RH BAR Nyfødtscreening SCID DNA-RNA analysatorKun abonnenterKAT
15/11/2018NO-JØRPELAND: Rammeavtale oppmåling og oppmålingsforretningStrand Kommuneutgått
07/11/2018NO-OSLO: 75315 RAD KRE Institutt for kreftgenetikk og informatikk Sekvensator-NGSKun abonnenterKAT
31/10/2018NO-Tromsø: 18/02531 NGS instrument med tilhørende prep stasjon eDNAHavforskningsinstituttetutgått
25/10/2018NO-OSLO: Anskaffelse av forbruksvarer for DNA-konsentrasjonsmåling med LabChipDSFolkehelseinstituttetutgått
15/10/2018NO-BERGEN: 18/02382 DNA sekvenseringsmaskin for Sanger sekvenseringKun abonnenterKAT
21/09/2018NO-VADSØ: Komplett NGS plattform m/forbruksvarer St.Olav Hospital HFSykehusinnkjøp Hfutgått
23/08/2018NO-TROMSØ: nCounter FlexDX analyseplattform til Universitetssykehuset Nord-Norge HFKun abonnenterKAT
21/08/2018NO-Oslo: Forbruk til Packbio sekvensieringssystemKun abonnenterKAT
21/08/2018NO-Bergen: Sekvensiering/fingerprinting for cellelinje autentiseringUniversitetet I Bergenutgått
12/07/2018NO-Oslo: «2X SINGLE CELL INSTRUMENTS»Universitetet I Osloutgått
12/06/2018NO-OSLO: 75140 OUS KLM Avd for Patologi NGS systemKun abonnenterVLD
11/06/2018NO-Stavanger : Høykapasitets sekvenseringsinstrumentKun abonnenterKAT