Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
06/07/2019NO-BERGEN: 19/01274 GC-MS/MS for analyse av flammehemmere (PBDE) - trinn 1Kun abonnenter22 dager
03/07/2019NO-Akershus: Veiledende kunngjøring - Maldi-TOF MS instrument til Akershus universitetssykehus HFKun abonnenterVLD
27/06/2019NO-Narvik: Fotoakustisk spektroskopiKun abonnenter45 dager
17/06/2019NO-Ås: CHN analysatorNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitetutgått
12/06/2019NO-Bærum: Anskaffelse av 2 håndholdte NaI detektorerDirektoratet For Strålevern Og Atomsikkerhetutgått
08/06/2019NO-OSLO: 75511 RAD KRE Inst for kreftforskning avbildingssystem for massespec analyserKun abonnenterKAT
06/06/2019NO-Stavanger: Raman MicroscopeKun abonnenter31 dager
04/06/2019NO-KJELLER: A1900630 - Induktivt koblet plasmamassespektrometer (ICP-MS)Forsvarets Forskningsinstituttutgått
17/05/2019NO-OSLO: 74892-3 US KLM avd for medisinsk biokjemi ICP-MSOslo Universitetssykehus Hf (Hovedenhet)utgått
01/05/2019NO-Ås: 1000605 Campus Ås Brukerutstyr K923.13 KromatografiStatsbyggutgått
16/04/2019NO-OSLO: K923.02_03 SpektrofotometerStatsbyggutgått
12/04/2019NO-BERGEN: 19/00418 ICP-MS til lab for uorganisk kjemiHavforskningsinstituttetutgått
28/03/2019NO-Ås: Oppgradering av FTIR mikrospektroskopisk systemKun abonnenterKAT
27/03/2019NO-OSLO: 75221 RH KLM Avd for Medisisnk Biokjemi LC-MSMSKun abonnenterKAT
11/03/2019NO-OSLO: 75147 RH KLM Avd for Farmakologi Høy oppløselig LCMSMSOslo Universitetssykehus Hf - Strategi Og Anskaffelsesavdelingen Mtvutgått
21/02/2019NO-Ås: Online spektrofotometereNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitetutgått
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering av isotop identifikasjon apparaterNordisk Sikkerhet Asutgått
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering og montering av instrumentpanel og deteksjonsenheter for automatisk overvåking av strålingenNordisk Sikkerhet Asutgått
29/01/2019NO-Tromsø: Instrument for måling av vibrasjons sirkulær dikronisme (VCD)Uit Norges Arktiske Universitetutgått
25/01/2019NO-Trondheim: Multimodal Neuroimaging for språkbehandlingsforskningNtnuutgått