Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
01/04/2020NO-VADSØ: Nytt doseringsanlegg med tilhørende serviceavtale til RikshospitaletKun abonnenterKAT
10/03/2020NO-TRONDHEIM: Tentativ årshjul TRV 2020Kun abonnenterVLD
24/01/2020NO-VADSØ: Nytt doseringsanlegg med tilhørende serviceavtale til RikshospitaletSykehusinnkjøp Hfutgått
17/12/2019NO-GJØVIK: 219644-1 Prekvalifikasjon av leverandører (ny runde) - Oppgradering av vannbehandlingsanlegg Kihlestrand - Østre Toten koGjøvikregionen - Anskaffelser - For Østre Toten Kommuneutgått
30/10/2019NO-Stavanger: SUS2023 - K2411/K2412/K2413/K2414 InnerveggerHelse Stavanger Hfutgått
18/06/2019NO-GJØVIK: 219644 Prekvalifikasjon av leverandører - Oppgradering av vannbehandlingsanlegg Kihlestrand - Østre Toten kommuneGjøvikregionen - Anskaffelser For Østre Toten Kommuneutgått
05/06/2019NO-Oslo: Nytt doseringsanlegg og serviceavtale til RikshospitaletSykehusinnkjøp Hfutgått