Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
18/04/2019NO-KOPERVIK: 19 1495 Rammeavtale dykkertjenesterKun abonnenter21 dager
18/04/2019NO-Sandnes: EPIM Joint Qualification System (EPIM JQS)Kun abonnentern/a
12/04/2019NO-Stavanger: Ny utslippsledning Nærbø renseanleggKun abonnenter21 dager
12/04/2019NO-Nodeland : Vefelneset - VannledningKun abonnenter16 dager
08/04/2019NO-Sandnes: Prosjektering av slamavskiller og Usken VA-ledningKun abonnenter3 dager
19/03/2019NO-KOLBOTN: Rehabilitering av vann- og avløpsledninger fra Theodor Hansens vei til Kolbotnvannet Kun abonnenter14 dager
19/03/2019NO-Ørje: Fiberutbygging ØymarkKun abonnenterKAT
15/03/2019NO-BERGEN: NOR 046-2018 Hordnes vannforsyning utførende entreprenør Bergen Kommuneutgått
13/03/2019NO-KRISTIANSUND N: KK - Entreprise - Etablering av ny sjøledning Vadsteinsvika - AmundøyaKristiansund Kommuneutgått
12/03/2019NO-KONGSVINGER: Entreprise styrt boring elvekryssing KongsvingerKun abonnenter4 dager
08/03/2019NO-Lyngdal: Avløpsledning Svartevann- SinnesAsplan Viak Asutgått
06/03/2019NO-Sirdal: Avløpsledning Tjørhom - HandelandAsplan Viak Asutgått
05/03/2019NO-Fredrikstad: Etablering av fundament for gang og sykkelveiKun abonnentern/a
28/02/2019NO-Drammen: Reservevannforsyning Konnerud, SjøledningGlitrevannverket Iksutgått
19/02/2019NO-Fjell : Parkering, veg og kai - Brattholmen skuleFjell Kommuneutgått
15/02/2019NO-Bodø : Innseiling Bodø del II - utslippsledningKystverketutgått
14/02/2019NO-KOLBOTN: Entreprise VA-Bålerud Etappe 2, Sjøledninger Oppegård båthavn - BekkenstenOppegård Kommuneutgått
13/02/2019NO-GJØVIK: 219603 Intensjonkunngjøring av ilandføring sjøledning VA - GjøvikKun abonnenterKAT
04/02/2019NO-Os i Hordaland: OHARA S2 - Utslippsledninger fra Kuhnlevika og div. arbeider OsøyroOs Kommuneutgått
04/02/2019NO-KRISTIANSAND S: Rammeavtale dykkertjenester for Kristiansand kommuneKristiansand Kommuneutgått