Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region Indre ØstlandKun abonnenter41 dager
17/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region SørKun abonnenter41 dager
16/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region Midt-NorgeKun abonnenter41 dager
16/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region NordKun abonnenter41 dager
16/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region VestKun abonnenter41 dager
15/04/2019NO-SANDVIKA: Kjøp av dagaktivitetstjenester innen pleie og omsorgKun abonnenter30 dager
11/04/2019NO-OSLO: 19/631 Anskaffelse av Arbeidsrettet rehabilitering NAV Agder Kun abonnenter33 dager
10/04/2019NO-Bergen: Drift av butilbod for døve og hørslehemma elevarKun abonnenter20 dager
08/04/2019NO-TRONDHEIM: Aktivitetstilbud for personer med psykiske utfordringer og eller rusproblematikkKun abonnenter17 dager
05/04/2019NO- Østfold: Drift av transittmottak på Kasper i Våler i ØstfoldKun abonnenterVLD
05/04/2019NO-Holmestrand: Ny konkurranse Institusjons- og omsorgsplasserKun abonnenter16 dager
03/04/2019NO-Sandnes: Parallell rammeavtale levering av tiltak til barnevernstjenestenKun abonnenter16 dager
03/04/2019NO-Lillehammer: Rammeavtale - Konsulentbistand til veiledning av elevtjenesten ved videregående skoler i OpplandKun abonnenter4 dager
03/04/2019NO-SKEDSMO: Omsorgstjenester og bolig med heldøgns bemanningKun abonnenter20 dager
02/04/2019NO-TRONDHEIM: Treffsted for personer med psykiske utfordringerKun abonnenter12 dager
29/03/2019NO-OSLO: Mulighetsstudie - Mikrosatellitter, tekniske vurderinger av satkom/satnavNorsk Romsenterutgått
19/03/2019NO-STEINKJER: Rammeavtale i TRFK, rådgivende ingeniørtjenester i miljørådgivingKun abonnenterKAT
18/03/2019NO-KOLBOTN: Helse- og omsorgtjenester i hjemmetKun abonnenter5 dager
15/03/2019NO-Arendal: TransQ Qualification System |notification of qualification system - ServicesKun abonnentern/a
13/03/2019NO-Holmestrand: Institusjons- og omsorgsplasserHolmestrand Kommuneutgått