Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
10/07/2019NO-STAVANGER: Dialogmøte angående smarthusteknologi i konkurransen "Stokkaveien 33 - totalentreprise"Kun abonnenterVLD
10/07/2019NO-INDERØY: Parallelle rammeavtaler helse - og omsorgstjenester for Levanger og Verdal kommuneKun abonnenter39 dager
09/07/2019NO-Oslo: Tilbudskonkurranse for kjøp av Basistjenester for Ensjøtunet Omsorg+Kun abonnenter43 dager
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification - Services (2)Kun abonnentern/a
08/07/2019NO-Tønsberg: Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrepKun abonnenter52 dager
03/07/2019NO-Oslo: Anskaffelse av helsetjenester i hjemmet – Hjemmesykepleie og personlig assistanse i form av praktisk bistand – daglige gjørKun abonnenter57 dager
26/06/2019NO-ÅLGÅRD: Konsesjonsavtale - Fritt brukervalg ved BPA Kun abonnenter36 dager
25/06/2019NO-Lenvik: Heldøgnstjenester til to tjenestemottakereKun abonnenterVLD
24/06/2019NO-Tønsberg: Virkning av hjelpetiltak i barnevernetKun abonnenter38 dager
18/06/2019NO-OSLO: Brukermedvirkning ved implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus ved brukerorganisasjoneneKun abonnenterVLD
18/06/2019NO-LIER: Intensjonskunngjøring - BrofinansieringKun abonnenterKAT
13/06/2019NO-OSLO: Fornyet kunngjøring- Drift av Kasper transittmottak i Våler i ØstfoldUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
30/05/2019NO-Oslo: Anskaffelse av tjenesteyting og drift til St. Hanshaugen omsorgssenterKun abonnenterVLD
28/05/2019NO-Sandnes: Midlertidig bo- og omsorgstilbud til brukere med ressurskrevende tjenesterSandnes Kommune.utgått
24/05/2019NO-Froland: Veiledning til foreldre – barnevernstjenestenFroland Kommuneutgått
14/05/2019NO-Tønsberg: Opplæringstilbud om minoriteter i barnevernetBarne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått
06/05/2019NO-Trondheim: VitnestøttetjenesterKun abonnenterKAT
04/05/2019NO-Våler : Drift av Kasper transittmottak i Våler i ØstfoldUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
26/04/2019NO-Bardu, Bergen: Rammeavtale "Inn på tunet"-tjenester Bardu kommuneBardu Kommuneutgått
17/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region Indre ØstlandUtlendingsdirektoratet - Udiutgått