Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
19/02/2019NO-Akershus: Rammeavtale på barneverntjenester (saksbehandling og hjelpetiltak)Kun abonnenter33 dager
19/02/2019NO-Askim: Omsorgs- og avlastningstjenesterKun abonnenter25 dager
18/02/2019NO-TRONDHEIM: Midlertidig botilbudKun abonnenter25 dager
13/02/2019NO-BODØ: Vurdering av registrering av målgrupper for bruk av kommunalt disponerte boligerKun abonnenter10 dager
08/02/2019NO-BERGEN: EØS 005-2019 Anskaffelse av hjelpetiltak for barn og ungeKun abonnenter26 dager
07/02/2019NO-Askim: Konsesjonsavtale for levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)Kun abonnenter9 dager
01/02/2019NO-BAGN: BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) TjenestekonsesjonerKun abonnenter11 dager
29/01/2019NO-Porsgrunn: Responssentertjeneste for velferdsteknologiKun abonnenter9 dager
29/01/2019NO-OSLO: Rammeavtale Informasjons- og rådgivingstjeneste for au pairer og vertsfamilierUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
24/01/2019NO-Asker: Vestre Nes omsorgsbolig, driftAsker Kommuneutgått
23/01/2019NO-Oslo: Kjøp av forskningsprosjekt tilknyttet "Barnehjernevernet"Kun abonnenter2 dager
22/01/2019NO-Sandnes: Parallell rammeavtale - barnebolig og avlastningstjenesterKun abonnenter2 dager
21/01/2019NO-Sandnes: Parallell rammeavtale - leie av husvære av midlertidig karakter til bostedsløse u/rusSandnes Kommune.utgått
21/01/2019NO-Askim: Konsesjonsavtale for levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)Askim Kommuneutgått
14/01/2019NO-OSLO: Drift av ordinært mottak med tilrettelagt avdeling - Region SørUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
14/01/2019NO-OSLO: Drift av ordinært mottak med tilrettelagt avdeling - Region Midt-NorgeUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
14/01/2019NO-OSLO: Drift av ordinært mottak med tilrettelagt avdeling - UDI Region Indre ØstlandUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
10/01/2019NO-TRONDHEIM: Botiltak/helsetjenester for 18 personerTrondheim Kommuneutgått
17/12/2018NO-OSLO: Drift av særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere Utlendingsdirektoratet - Udiutgått
14/12/2018NO-Høylandet: Veiledende kunngjøring av VINA Fellesanskaffelse VelferdsteknologiKun abonnenterVLD