Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
09/07/2019NO-Arendal: Containertransport AgderKun abonnenter49 dager
03/07/2019NO-OSLO: Rammeavtale renovasjonstjenesterKun abonnenter55 dager
24/06/2019NO-SANDEFJORD: Oppsamling, transport og behandling av avfall fra gjenvinningsstasjon.Kun abonnenter22 dager
21/06/2019NO-Drammen: Entreprise 1101 - Felles rigg og driftKun abonnenterVLD
12/06/2019NO-Oslo: Fossilfri transport av flyveaske og slam til sluttbehandlingOslo Kommune Energigjenvinningsetatenutgått
24/05/2019NO-Romerike: 18-00638 Bunntømte overflatecontainere med tilhørende teknologiRomerike Avfallsforedling Iks (Roaf)utgått
23/05/2019NO-LARVIK: 19/4726- Enkeltkjøp av nedgravde avfallscontainereLarvik Kommuneutgått
22/05/2019NO-Asker: Containerhold, transport, mottak og sluttbehandling av blandet trevirkeAsker Kommuneutgått
20/05/2019NO-Hå : Toalettbygg og parkeringsanlegg RefsnesHå Kommuneutgått
17/05/2019NO-Drammen: Avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjonene til Renovasjonsselskapet for DrammensregionenRenovasjonsselskapet For Drammensregionen Iks (Rfd)utgått
13/05/2019NO-Bergen: Kjøp av plastcontainere, rammeavtale.Bir Privat Asutgått
09/05/2019NO-HAMAR: 19/5397 - Avfallshåndteringsutstyr til Elverum videregående skoleHedmark Fylkeskommuneutgått
03/05/2019NO-Siljan: Midtbygda InfrastrukturSiljan Kommuneutgått
02/05/2019NO-Oslo: Anskaffelse av smarte avfallbeholdereOslo Kommune V/ Bymiljøetatenutgått
12/04/2019NO-OSLO: Havneanlegg Oslo PolitidistriktPolitiets Fellestjenesterutgått
11/04/2019NO-Straume: Avfallskontrakter FjellVARKun abonnenterVLD
05/04/2019NO-Sola: Container mv. - leie og tømmingSola Kommuneutgått
05/04/2019NO-Burfjord: Anskaffelse av uteområde til Kvænangen skoleKvænangen Kommuneutgått
05/04/2019NO-TØNSBERG: Totalentreprise; bolig for psykisk utviklingshemmede i ReTønsberg Kommuneutgått
29/03/2019NO-Sarpsborg: Innkjøp av nedgravde containere 2019Sarpsborg Kommuneutgått