Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Oslo: Anskaffelse av kabel-tv abonnemntDepartementenes Sikkerhets- Og Serviceorganisasjonutgått
24/06/2019NO-Oslo: Anskaffelse av høyoppløselige satellittbilderKlima- Og Miljødepartementetutgått
13/06/2019NO-OSLO: Kartlegging av norske muligheter og behov for situasjonsforståelse i rommet (SSA)Norsk Romsenterutgått
05/06/2019NO-Oslo: Kjøp av globale VSAT-tjenesterUtenriksdepartementetutgått
28/05/2019NO-OSLO: Anskaffelse - Signalleveranser til kabel-TVStortingetutgått
27/05/2019NO-LILLESAND: Anskaffelse - stasjonær kombinert radiopeiler/mottakerNasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom)utgått
22/05/2019NO-Trondheim: Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåking av økosystemet våtmark – tidevannssonenMiljødirektoratetutgått
20/05/2019NO-Gardermoen: Avinor AS - K-188716 - Atomic Clocks - Purchase and Maintenance AgreementsAvinor Asutgått
16/05/2019NO-STAVANGER: TV-løsningKun abonnenterVLD
06/05/2019NO-Hjelmeland: Tilskot til utbygging av digital infrastrukturHjelmeland Kommuneutgått
12/04/2019NO-Rømskog: – Midler til bredbåndutbygging – Rømskog nordRømskog Kommuneutgått
02/04/2019NO-HØNEFOSS: Kjøp av tjenester til stabilitet- og local tie målinger Ny-Ålesund, ny konkurranseStatens Kartverkutgått
29/03/2019NO-OSLO: Mulighetsstudie - Mikrosatellitter, tekniske vurderinger av satkom/satnavNorsk Romsenterutgått
04/03/2019NO-LILLESAND: Anskaffelse - kontrollmålereNasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom)utgått
27/02/2019NO-OSLO: Rådgivning til Norsk Romsenters arbeid med norske satellitterNorsk Romsenterutgått
19/02/2019NO-Oslo: Kjøp av globale VSAT-tjenesterUtenriksdepartementetutgått
13/12/2018NO-Oslo: AISSat-4Kun abonnenterKAT
02/11/2018NO-KOPERVIK: 16/4863 GNSS-ROverKarmøy Kommuneutgått
31/10/2018NO-Oslo: Markedsundersøkelse – globale VSAT tjenesterKun abonnenterVLD
28/09/2018NO-Sandvika: Invitasjon til dialog - Meråpne bibliotekKun abonnenterVLD