Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
29/05/2020NO-Bærums Verk: Levering av laboratoriereagenser, ionbytterharpikser, og kontroll løsninger.Kun abonnenter33 dager
28/05/2020NO-VADSØ: K903.09 - Spesialutstyr patologi Fargemaskin, immunKun abonnenter23 dager
25/05/2020NO-Sarpsborg: Histologi framføring og hurtigframføring for automasjonslinje til Sykehuset Østfold HF - kansellert"Kun abonnenterKAT
29/04/2020NO-BERGEN: Konkurransegrunnlag på høring - Rammeavtale på forbruksmateriell til lab og kjemikalier for NORCEKun abonnenterVLD
24/04/2020NO-Arendal: TransQ Qualification System |notification of qualification system - GoodsKun abonnentern/a
20/04/2020NO-VADSØ: Kontraktstildeling: Automatisering av Kalprotektin-analyse ved Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
18/04/2020NO-VADSØ: Pasientnære glukoseinstrumenter til Sørlandet sykehus HFKun abonnenter7 dager
17/04/2020NO-OSLO: SikkerhetsdatabladerKun abonnenterVLD
15/04/2020NO-OSLO: SikkerhetsdatabladerKun abonnenterVLD
14/04/2020NO-VADSØ: Kontraktstildeling Humant DNA-kvantiteringskit til Avd. for rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
01/04/2020NO-VADSØ: Nytt doseringsanlegg med tilhørende serviceavtale til RikshospitaletKun abonnenterKAT
26/03/2020NO-VADSØ: Høring: Rammeavtale for Rør, propper, pipetter og pipettespisser ved Helse Bergen HFKun abonnenterVLD
18/03/2020NO-VADSØ: Intensjonskunngjøring av utskifting av eksisterende instrumenter for immunkjemiske analyser i analysehall ved Sykehuset ØsKun abonnenterKAT
16/03/2020NO-VADSØ: Intensjonskunngjøring Reagenser til genteknologiske analyser St. Olav Hospital HFKun abonnenterKAT
13/03/2020NO-VADSØ: ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF Ny utlysningKun abonnenterKAT
10/03/2020NO-Bergen : Høring: HPV Plattform til levering ved Helse Bergen HFKun abonnenterVLD
09/03/2020NO-Haukeland: Testsett til nevroimmunologiske analyser for levering til Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
06/03/2020NO-Bergen: ANSK-0017-20 Flytende heliumKun abonnenterKAT
03/03/2020NO-Trondheim: Spesielle reagenser for genetiske analyser HUNTKun abonnenterKAT
20/02/2020NO-Trondheim: Kjemikalier RammeavtaleKun abonnenterKAT