Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification 1: GoodsKun abonnentern/a
06/07/2019NO-Trondheim: Helautomatisk instrument for genteknologiske analyser(STI, kvantitative analyser for HIV, Hepatitt B og hepatitt C)Kun abonnenter68 dager
01/07/2019NO-VADSØ: Kjemikalier til laboratoriene i Helse Vest RHFKun abonnenter32 dager
19/06/2019NO-VADSØ: Intensjonskunngjøring- Reagenser til analyse av frie lette kjeder i serum til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
17/06/2019NO-VADSØ: 2019/461 Spritprodukter til Laboratoriene i Helse Midt - NorgeKun abonnenter46 dager
15/06/2019NO-KJELLER: Lab- og elektromedisinsk utstyrKun abonnenter17 dager
08/06/2019NO-VADSØ: 2019/531 Intensjonskunngjøring - Helautomatisk dyrkningssystem, mykobakterier til St. Olavs hospital med opsjon Molde sykeKun abonnenterKAT
07/06/2019NO-Stavanger: Pipetteringsrobot/Ekstraktor for levering til Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Helse Stavanger HFKun abonnenter35 dager
01/06/2019NO-Lillehammer: Undervisningsmateriell til realfag.Oppland Fylkeskommuneutgått
29/05/2019NO-Slemmestad: Rammeavtale om levering av SitronsyreVestfjorden Avløpsselskap (Veas)utgått
29/05/2019NO-Tønsberg: Intensjonskunngjøring: Helautomatisk analyseplattform til infeksjonsserologiske analyser til SiV HFKun abonnenterKAT
27/05/2019NO-VADSØ: Koagulasjonsanalyser STOKun abonnenterKAT
24/05/2019NO-Oslo: Industrielle kjemikalierOslo Kommune Energigjenvinningsetatenutgått
25/04/2019NO-Levanger: 2018/636 Instrument og reagenser til STI -analyser i Helse Nord - Trøndelag, LevangerKun abonnenterKAT
16/04/2019NO-VADSØ: OversettelsestjenesterKun abonnenterVLD
09/04/2019NO-VADSØ: Instrumenter til immunhematologi/blodtypeserologi med instrumentavhengige reagenser og forbruksvarer, til UniversitetssykeSykehusinnkjøp Hfutgått
09/04/2019NO-Førde: Reagensar til molekylær deteksjon av tarmpatogene mikrobar for levering til Helse Førde HFSykehusinnkjøp Hfutgått
08/04/2019NO-VADSØ: PCR-kit Chlamydia Trachomatis til Oslo Universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
15/03/2019NO-Arendal: TransQ Qualification System |notification of qualification system - GoodsKun abonnentern/a
14/03/2019NO-Bergen: Rammeavtale for levering av spesialist nukleotidsynteseUniversitetet I Bergenutgått