Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
18/09/2019NO-VADSØ: ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF Ny utlysningKun abonnenter31 dager
12/09/2019NO-OSLO: 75309_2 OUS KLM MIK Småinstrumentering for parasittologi, reisesykdommer og andre småanalyserKun abonnenterVLD
11/09/2019NO-Ålesund: Ekstraksjons-instrumenter Avdeling for medisinsk mikrobiologi, HMR HFKun abonnenter24 dager
09/09/2019NO-VADSØ: ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HFKun abonnenter23 dager
28/08/2019NO-Trondheim: Kjemikalier RammeavtaleKun abonnenter19 dager
16/08/2019NO-VADSØ: Humant DNA-kvantiteringskit til Avd. for rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
06/08/2019NO-VADSØ: Intensjonskunngjøring- Reagenser til analyse av frie lette kjeder i serum til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
06/08/2019NO-VADSØ: Ny 2019/461 Spritprodukter til Laboratoriene i Helse Midt - NorgeSykehusinnkjøp Hfutgått
02/08/2019NO-VADSØ: Pipetteringsrobot/Ekstraktor for levering til Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification 1: GoodsKun abonnentern/a
06/07/2019NO-Trondheim: Helautomatisk instrument for genteknologiske analyser(STI, kvantitative analyser for HIV, Hepatitt B og hepatitt C)Kun abonnenter4 dager
01/07/2019NO-VADSØ: Kjemikalier til laboratoriene i Helse Vest RHFSykehusinnkjøp Hfutgått
19/06/2019NO-VADSØ: Intensjonskunngjøring- Reagenser til analyse av frie lette kjeder i serum til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
17/06/2019NO-VADSØ: 2019/461 Spritprodukter til Laboratoriene i Helse Midt - NorgeSykehusinnkjøp Hfutgått
15/06/2019NO-KJELLER: Lab- og elektromedisinsk utstyrForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
08/06/2019NO-VADSØ: 2019/531 Intensjonskunngjøring - Helautomatisk dyrkningssystem, mykobakterier til St. Olavs hospital med opsjon Molde sykeKun abonnenterKAT
07/06/2019NO-Stavanger: Pipetteringsrobot/Ekstraktor for levering til Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
01/06/2019NO-Lillehammer: Undervisningsmateriell til realfag.Oppland Fylkeskommuneutgått
29/05/2019NO-Slemmestad: Rammeavtale om levering av SitronsyreVestfjorden Avløpsselskap (Veas)utgått
29/05/2019NO-Tønsberg: Intensjonskunngjøring: Helautomatisk analyseplattform til infeksjonsserologiske analyser til SiV HFKun abonnenterKAT