Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
23/04/2019NO-FINNSNES: Sanering av bolighus og fjøs Vikaveien 431Kun abonnenter14 dager
12/04/2019NO-Grimstad: Elektrodetomta sanering - oppryddingKun abonnenter19 dager
12/04/2019NO-Mandal: Slippen Mandal - MiljøsanseringKun abonnenter16 dager
12/04/2019NO-Fauske: Rivning av byggKun abonnenter21 dager
10/04/2019NO-Oppdal: Riving og sanering bolighus Ospvegen 4 OppdalKun abonnenter9 dager
03/04/2019NO-Kabelvåg: Innseiling Ålesund, AspevågenKun abonnenter16 dager
03/04/2019NO-BERGEN: NOR 056-2018 Konkurranse, Sanering Neset avfallsdeponiKun abonnenter21 dager
01/04/2019NO-OSLO: Forsvarlig ombrukDirektoratet For Byggkvalitetutgått
30/03/2019NO-Drammen: Entreprise 2102 - Sikringskonstruksjoner og gravingKun abonnenter33 dager
29/03/2019NO-Oslo: SkadesaneringKun abonnenter15 dager
25/03/2019NO-Leikanger: Riving og sanering Tinghus II og III i LeikangerKun abonnenter2 dager
25/03/2019NO-Trondheim: Sanering, demontering og rivingNtnuutgått
19/03/2019NO-BERGEN: EØS 026-2019 Konkurranse, Prosjektering Slettebakken deponiKun abonnenter6 dager
08/03/2019NO-TRONDHEIM: 515658 - Deponigass utenfor deponiområdene - randsoneproblematikkTrondheim Kommuneutgått
08/03/2019NO-TRONDHEIM: 515658- Kartlegging av deponiet Sluppen VestTrondheim Kommuneutgått
05/03/2019NO-VÅLER I ØSTFOLD: Totalentreprise høydebasseng SkjønnerødVåler Vannverk Sautgått
05/03/2019NO-Vikesdalsmoen: C01168 - Vikesdalsmoen SØF - Entreprise - miljøsanering av skytebanerForsvarsbyggutgått
04/03/2019NO-Klepp: Anskaffelse av rivningstjenesterNibio, Norsk Institutt For Bioøkonomiutgått
26/02/2019NO-Dovre: Hjerkinn PRO - Fjerning veier 2019Forsvarsbyggutgått
20/02/2019NO-OSLO: Dialogmøte om FoU-prosjekt om forsvarlig ombrukKun abonnenterVLD