Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
10/07/2019NO-Oslo: Konsulentbistand til risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger av tiltak ved hjelp av verktøyKun abonnenter26 dager
08/07/2019NO-TØNSBERG: Konsulentbistand tilknyttet TETRA kjernenett 2Kun abonnenter33 dager
03/07/2019NO-OSLO: Veiledende kunngjøring og markedsundersøkelse - Rammeavtale på uskkerhetsanalyseKun abonnenterVLD
28/06/2019NO-Oslo: Risikoverktøy for barneverninstitusjonerKun abonnenterVLD
26/06/2019NO-Trondheim: Avtale om IT forsknings-, analyse- og rådgivningstjenesterKun abonnenterKAT
13/06/2019NO-OSLO: Kartlegging av norske muligheter og behov for situasjonsforståelse i rommet (SSA)Norsk Romsenterutgått
05/06/2019NO-Finnmark: Totalentreprise for utskifting av midtre del av Dampskipskaia i BåtsfjordNorconsult Asutgått
27/05/2019NO-Oslo: Prosjekt-/ byggeledelse, sikkerhets- og administrative ressurser Oslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
07/05/2019NO-HOKKSUND: Risikoanalyse for Øvre Eiker kommune IKT (Cybersikkerhet)Øvre Eiker Kommuneutgått
06/05/2019NO-TROMSØ: Beredskapsanalyse Tromsø kommune brann og redningTromsø Kommuneutgått
02/05/2019NO-Storebø: Planmateriale til kommuneplanen sin arealdelAustevoll Kommuneutgått
17/04/2019NO-KJELLER: Tester relatert til sikker bruk av hydrogen som energikilde, i maritim sektorForsvarets Forskningsinstituttutgått
16/04/2019NO-KRISTIANSAND S: Rammeavtale TS-revisjon (1)Nye Veierutgått
12/04/2019NO-OSLO: Anskaffelse av testtjenester herunder sårbarhetsanalysePatentstyretutgått
10/04/2019NO-Oslo: Utskiftning av hovedbrytere på RikshospitaletSykehusinnkjøp Hfutgått
04/04/2019NO-Oslo: Markedsundersøkelse- samkjøpsavtale for oppfølging av krav satt til samfunnsansvar i offentlige kontrakterKun abonnenterVLD
22/03/2019NO-Gardermoen: Markedsdialog – Rammeavtale for kjøp av bedriftshelsetjenesterKun abonnenterVLD
15/03/2019NO-Trondheim: Konsulentbistand til scenarioanalyse av behov for infrastruktur for alternative drivstoff til fartøyEnova Sfutgått
08/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Rammeavtale om kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med revisjon av SAPRiksrevisjonenutgått
26/02/2019NO-STAVANGER: IKT sikkerhet - Robusthet i petroleumssektorenPetroleumstilsynetutgått