Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-KJELLER: Tester relatert til sikker bruk av hydrogen som energikilde, i maritim sektorKun abonnenter30 dager
16/04/2019NO-KRISTIANSAND S: Rammeavtale TS-revisjon (1)Kun abonnenter34 dager
12/04/2019NO-OSLO: Anskaffelse av testtjenester herunder sårbarhetsanalyseKun abonnenter18 dager
10/04/2019NO-Oslo: Utskiftning av hovedbrytere på RikshospitaletKun abonnenter26 dager
04/04/2019NO-Oslo: Markedsundersøkelse- samkjøpsavtale for oppfølging av krav satt til samfunnsansvar i offentlige kontrakterKun abonnenterVLD
22/03/2019NO-Gardermoen: Markedsdialog – Rammeavtale for kjøp av bedriftshelsetjenesterKun abonnenterVLD
15/03/2019NO-Trondheim: Konsulentbistand til scenarioanalyse av behov for infrastruktur for alternative drivstoff til fartøyKun abonnenter13 dager
08/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Rammeavtale om kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med revisjon av SAPRiksrevisjonenutgått
05/03/2019NO-Lenvik: Kjøp av heldøgnstjenester til enkeltbruker 1:1Lenvik Kommuneutgått
26/02/2019NO-STAVANGER: IKT sikkerhet - Robusthet i petroleumssektorenPetroleumstilsynetutgått
22/02/2019NO-Trondheim: Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen prosjektledelse og -støtteKun abonnenter2133 dager
11/02/2019NO-BERGEN: EØS 039-2018 Konkurranse, Rammeavtale prosjekterings - og konsulenttjenesterBergen Kommuneutgått
05/02/2019NO-Oslo: 120 Volt batterisystem for scenevognerDen Norske Opera Og Ballettutgått
25/01/2019NO-Oslo: 2019-04 IKT - Konsulenttjenester - IntensjonskunngjøringKun abonnenterKAT
21/01/2019NO-TØNSBERG: Konsulentbistand tilknyttet TETRA kjernenettDirektoratet For Samfunnssikkerhet Og Beredskap (Dsb)utgått
21/01/2019NO-Sandnes: Rammeavtale - Vann- og avløpspumperSandnes Kommune.utgått
21/01/2019NO-OSLO: Paralllelle rammeavtaler om usikkerhetsanalyseStatsbyggutgått
16/01/2019NO-Øksnes: Konsulenttjenester Kommuneplanens Arealdel - Øksnes kommuneØksnes Kommuneutgått
04/01/2019NO-Oslo: NBIM anskaffelse av rekrutteringstjenester utenfor investeringsområdetNorges Bank Investment Managementutgått
28/12/2018NO-Trondheim: Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen økonomistyringKun abonnenter2071 dager