Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
28/10/2022NO-Oslo: Tjenester innen strategi - og forretningsutviklingKun abonnenterKAT
25/10/2022NO-OSLO: Rammeavtale for støtte til kompetansebygging på nye arbeidsformer i UDIKun abonnenterKAT
23/10/2022NO-Norge: Rammeavtale - Kjøp av konsulentbistand innen LeanKun abonnenterKAT
09/10/2022NO-OSLO: NRK MA3545/22E Rammevtale konsulentbistand Virksomhetsutvikling-Fase 1Norsk Rikskringkasting Asutgått
15/08/2022NO-OSLO: Rammeavtale, organisasjonsutviklingKun abonnenterKAT
14/08/2022NO-OSLO: Prosjektstøtteaktiviteter innenfor operativ digitalisering av bygge- og anleggsprosjekter - Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenterKAT
13/08/2022NO-OSLO: Prosjektstøtteaktiviteter innenfor operativ digitalisering av bygge- og anleggsprosjekter - Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenterKAT
12/07/2022NO-Bergen: Entreprise K301 Røranlegg, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
10/07/2022NO-Oslo: Tjenester innen strategi - og forretningsutviklingOslo Kommune V/ Boligbygg Oslo Kfutgått
13/06/2022NO-Oslo, Trondheim: 22/00784 Bistand til arbeid med rammeverk for kostnadsallokering - Norsk HelsenettNorsk Helsenett Sfutgått
30/05/2022NO-Oslo: 12-UDE-2022 Rammeavtale organisasjonsutviklingOslo Kommune V/ Utdanningsetatenutgått
27/05/2022NO-Norge: Rammeavtale - Kjøp av konsulentbistand innen LeanStatens Vegvesenutgått
26/05/2022NO-OSLO: Rammeavtale for måling av effektindikatorer i Mål- og resultatstyringssystem (MRS, eng. MBO)Innovasjon Norgeutgått
15/04/2022NO-OSLO: Rammeavtale, organisasjonsutviklingStatens Pensjonskasse Forvaltningsbedriftutgått
15/04/2022NO-STAVANGER: Rammeavtale, Virksomhetsstyring og styringsinformasjonKun abonnenterKAT
24/03/2022NO-OSLO: Rammeavtale for støtte til kompetansebygging på nye arbeidsformer i UDIUtlendingsdirektoratet - Udiutgått