Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/04/2019NO-SORTLAND: Rammeavtale - bistand til videreføring av LEAN i MattilsynetKun abonnenter30 dager
11/04/2019NO-Oslo: Prosessbistand til Kommunal- og moderniseringsdepartementet knyttet til utviklingsaktiviteter og brukermedvirkning ifm. nytKun abonnenter17 dager
04/04/2019NO-Oslo: Videokonferanseløsning som skytjenesteKun abonnenterVLD
02/04/2019NO-OSLO: Konsulentbistand til organisasjonsgjennomgang av Tilsyn for universell utforming av iktDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
12/03/2019NO-STAVANGER: Videreutvikle metoder for effektmåling og rapporteringPetroleumstilsynetutgått
11/03/2019NO-GJØVIK: Nytt bofellesskap - Hunnsveien 17b - TotalentrepriseKun abonnenter3 dager
05/03/2019NO-Stavanger: SUS2023 - Anskaffelse av Lean-konsulentHelse Stavanger Hfutgått
19/02/2019NO-OSLO: Anskaffelse av parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester til NAVArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
24/01/2019NO-OSLO: System for LEAN prosessplanleggingStatsbyggutgått
18/01/2019NO-Oslo: Prosjektstøtte til gevinstrealiseringsplanerKommunal- Og Moderingseringsdepartementetutgått
12/10/2018NO-Gardermoen: Safety Assessment, Human Performance and ATM Cyber Security - Frame AgreementKun abonnenterKAT
26/09/2018NO-Mandal: Tjeneste til ressurskrevende brukereKun abonnenterKAT
05/09/2018NO-Mandal: Tjeneste til ressurskrevende brukereKun abonnenterKAT
13/07/2018NO-Oslo: Rammeavtale for tjenester innen organisasjonsutvikling og andre tjenesterStiftelsen Nasjonalmuseet For Kunstutgått
10/07/2018NO-OSLO: Kontinuerleg forbetring og LeanForsvarsmateriellutgått
28/06/2018NO-OSLO: OrganisasjonsutviklingKun abonnenterKAT
21/06/2018NO-Harstad: RådgivningKun abonnenterKAT
04/06/2018NO-Oslo: Evaluering av Norges geologiske undersøkelseNærings- Og Fiskeridepartementetutgått
01/06/2018NO-Gardermoen: Safety Assessment, Human Performance and ATM Cyber Security - Frame AgreementAvinor Flysikring Asutgått
01/06/2018NO-Midtre Gauldal: Anskaffelse av konsulenttjenesterMidtre Gauldal Kommuneutgått