Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
14/02/2020NO-OSLO: ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - Innholdsbyrå (content)Kun abonnenter22 dager
14/02/2020NO-BERGEN: Rammeavtale på foto, film- og videoproduksjon for NORCE Norwegian Research Centre ASKun abonnenter23 dager
06/02/2020NO-Trondheim: Foto til bruk på direktoratets ulike arbeidsområderKun abonnenter3 dager
29/01/2020NO-Trondheim: Rammeavtale for NiN basiskartlegging i verneområderKun abonnenter8 dager
28/01/2020NO-Trondheim: Rammeavtale for kartlegging av naturtyper i naturvernområder i Norge, Basiskartlegging etter gjeldende versjon av NiN.Kun abonnenterKAT
14/01/2020NO-KLEPPESTØ: 2019-EØS-Rammeavtale EiendomsmeglingAskøy Kommuneutgått
12/12/2019NO-OSLO: Rammeavtale for fotografitjenester for RiksantikvarenKun abonnenterKAT
04/12/2019NO-Trondheim: Rammeavtale for kartlegging av naturtyper i naturvernområder i Norge, Basiskartlegging etter gjeldende versjon av NiN.Miljødirektoratetutgått
28/11/2019NO-Oslo: Visuell kommunikasjonKompetanse Norgeutgått
26/11/2019NO-OSLO: 2019/2276 Rammeavtale fotograftjenester for StatsbyggKun abonnenterKAT
26/11/2019NO-OSLO: Gjennomføring av miljøovervåkingsprogrammet "Status for verneverdige kulturminner i uvalgte kommuner"Riksantikvarenutgått
04/11/2019NO-Kirkenes: Nasjonalt museum for kvener og norskfinner - K801 UtstillingsentrepriseNorconsult Asutgått
29/10/2019NO-Oslo: Innkjøp av 1-5 computergenererte fotorealistiske illustrasjonerKun abonnenterKAT
23/10/2019NO-Oslo: Anskaffelse av rammeavtale om portrettfotograferingKun abonnenterKAT
07/10/2019NO-VADSØ: Rammeavtale på kjøp av kommunikasjonstjenester for Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
04/10/2019NO-OSLO: Bistand til medieproduksjon av innhold til digital opplæringStatpedutgått
01/10/2019NO-Oslo: Innkjøp av 1-5 computergenererte fotorealistiske illustrasjonerUniversitetet I Osloutgått
18/09/2019NO-Oslo: Bistand til fotografering og registrering av fylkesveinettOslo Kommune V/ Bymiljøetatenutgått
09/09/2019NO-Trondheim: Profilering og visuelle tjenester - rådgiving og produksjonMiljødirektoratetutgått
29/08/2019NO-HØNEFOSS: LACHRO92 Historiske ortofoto Jæren 2019Statens Kartverkutgått