Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/07/2019NO-OSLO: K923.05 Mikroskop med tilbehørKun abonnenter52 dager
11/07/2019NO-OSLO: 75532 BioreaktorKun abonnenter76 dager
09/07/2019NO-VADSØ: Stråleterapi Bergen og StavangerKun abonnenter27 dager
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification 1: GoodsKun abonnentern/a
09/07/2019NO-Lillehammer: Kjøp av Roterende laserKun abonnenter45 dager
08/07/2019NO-Stavanger: SUS2023-IO-9890-Analysehall til SUS2023Kun abonnenter44 dager
08/07/2019NO-Trondheim: 2019-339 Sjokkfrysere St. Olavs HospitalKun abonnenter31 dager
06/07/2019NO-BERGEN: 19/01274 GC-MS/MS for analyse av flammehemmere (PBDE) - trinn 1Kun abonnenter22 dager
06/07/2019NO-Trondheim: Helautomatisk instrument for genteknologiske analyser(STI, kvantitative analyser for HIV, Hepatitt B og hepatitt C)Kun abonnenter71 dager
05/07/2019NO-Sarpsborg: Blodgassapparater til Sykehuset Østfold HFKun abonnenter63 dager
05/07/2019NO-Ås: FluoresensmikroskopKun abonnenter45 dager
04/07/2019NO-VADSØ: Rammeavtale på ultrafrysere til Helse Bergen HFKun abonnenter43 dager
04/07/2019NO-OSLO: 75290 US KLM AMG Slideloader og scannerKun abonnenter58 dager
03/07/2019NO-OSLO: 75481 RH KLM MIK 2 stk. real-time PCRKun abonnenter52 dager
03/07/2019NO-Akershus: Veiledende kunngjøring - Maldi-TOF MS instrument til Akershus universitetssykehus HFKun abonnenterVLD
03/07/2019NO-Ås: PipetteringsrobotKun abonnenter45 dager
03/07/2019NO-OSLO: 75424 OUS KLM MBK Digital cellemorfologiKun abonnenter49 dager
03/07/2019NO-VADSØ: Veiledende kunngjøring - Mikroskop til nevrokirurgisk operasjonsavdeling, St. Olavs Hospital HFKun abonnenterVLD
03/07/2019NO-Ås: Analyseutstyr til Hawassa UniversityKun abonnenter41 dager
03/07/2019NO-Brumunddal: Objektglass og kassettskrivere for levering til avdeling for patologi ved Sykehuset Innlandet HFKun abonnenter48 dager