Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/04/2019NO-OSLO: 2019/1224 Rådgiviningstjenester kommunikasjon- dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter2952 dager
11/04/2019NO-Oslo: Prosessbistand til Kommunal- og moderniseringsdepartementet knyttet til utviklingsaktiviteter og brukermedvirkning ifm. nytKun abonnenter19 dager
10/04/2019NO-Oslo: Rammeavtaler på kjøp av AnalysetjenesterKun abonnenterKAT
05/04/2019NO-Trondheim: Evaluering av Forsvarets Program LOSKun abonnenter25 dager
03/04/2019NO-Hamar: Kundetilfredshetsundersøkelse for kundeserviceKun abonnenter13 dager
29/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse - Kartlegging av ideell og kommersiell tjenesteproduksjon innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenesteneKun abonnenterKAT
27/03/2019NO-Oslo: Kartlegging av dagligvarepriser og -utvalgNærings- Og Fiskeridepartementetutgått
27/03/2019NO-OSLO: Kartlegging av hva markedsaktørene skal publisere til markedet innenfor begrepet innsideinformasjonKun abonnenter3 dager
15/03/2019NO-VADSØ: Intensivprodukter til foretakene i Helse Sør-ØstKun abonnenter10 dager
13/03/2019NO-Kristiansand: SamfunnsøkonomiNye Veierutgått
06/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse av IKT-strategisk rådgivning, forsknings- og analysetjenesterKun abonnenterKAT
26/02/2019NO-VADSØ: Anskaffelse støttesystem for spørreundersøkelser for Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHFSykehusinnkjøp Hfutgått
19/02/2019NO-Trondheim: Anskaffelse av tjenester for planlegging og gjennomføring av arrangement for Sykehusbygg HFSykehusbygg Hfutgått
14/02/2019NO-OSLO: 20180054 MarkedsundersøkelserKun abonnenterKAT
13/02/2019NO-OSLO: Kartlegging og analyse av mobile applikasjonar i NorgeDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
06/02/2019NO-OSLO: Analyse av markedene for olje, gass og NGLOlje- Og Energidepartementetutgått
25/01/2019NO-Trondheim: Rammeavtale. Faktaundersøkelser.Ntnuutgått
24/01/2019NO-Oslo: Rammeavtaler på kjøp av AnalysetjenesterJernbanedirektoratetutgått
23/01/2019NO-BERGEN: FOR 004-2019 Spørreundersøkelse for boligpreferanser i BergenBergen Kommuneutgått
21/01/2019NO-STAVANGER: Gjennomføring av brukerundersøkelser 2019Petroleumstilsynetutgått