Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
03/10/2018NO-Ålesund: Anskaffelse - Kjøp av rene overskuddsmasser (sprengstein), 2018Ålesund Kommuneutgått
21/06/2018NO-Trondheim: Anskaffelse av arbeider/entreprise knyttet til tildekking av Magnetittippen - fase 2Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For Svalbardutgått
07/05/2018NO-Trondheim: Rammeavtale for kjøp av miljøtekniske og geofaglige rådgivningstjenesterKun abonnenterKAT