Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
10/07/2019NO-OSLO: Oppfølging InnlandetKun abonnenter87 dager
01/07/2019NO-Hamar: Avklaring InnlandetKun abonnenter66 dager
28/06/2019NO-OSLO: Nasjonal lederutdanning for styrer i barnehageKun abonnenter74 dager
27/06/2019NO-Oslo: DialogkonferanseKun abonnenterVLD
21/06/2019NO-OSLO: NRK MA3208/19E Rammeavtale Karriereveiledning - KvalifikasjonsfasenKun abonnenter18 dager
18/06/2019NO-BERGEN: EFU-10215 Prosjektskole og prosjektstøtte for Etat for utbyggingKun abonnenter31 dager
18/06/2019NO-LIER: Intensjonskunngjøring - BrofinansieringKun abonnenterKAT
15/06/2019NO-OSLO: 19_ 3018 Undersøkelse av arbeidsmarkedet for IKT-relaterte høyere utdanningerKun abonnenter28 dager
13/06/2019NO-OSLO: Utvikle videreutdanningstilbud for lærere i samfunnsfag, KRLE, fransk, spansk, tysk, andrespråkspedagogikk, spesialpedagogiKun abonnenter53 dager
13/06/2019NO-Oslo: 22-UDE-2019 - Evaluering av tospråklig opplæringOslo Kommune V/ Utdanningsetatenutgått
01/06/2019NO-Møre og Romsdal: Anskaffelse av Arbeidsrettet rehabilitering - Møre og RomsdalArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
31/05/2019NO-OSLO: Arbeidsrettet rehabilitering - OsloNav Tiltak Osloutgått
27/05/2019NO-Oslo: Bistand til utvikling av kompetansetiltak for byggherrepersonell på driftskontrakterStatens Vegvesen Vegdirektoratetutgått
24/05/2019NO-OSLO: Nasjonal rektorutdanningUtdanningsdirektoratetutgått
23/05/2019NO-Troms: Jobbklubb - I GangArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
23/05/2019NO-OSLO: Helsefagkurs for minoritetsspråklige (AMO) - OsloNav Tiltak Osloutgått
20/05/2019NO-Oslo: Arbeidspsykologiske testverktøy til rekrutteringDepartementenes Sikkerhets- Og Serviceorganisasjonutgått
10/05/2019NO-Oslo: Undersøkelse av opplærings- og informasjonstilbud for nyankomne innvandrereKompetanse Norgeutgått
29/04/2019NO-Nordland: Arbeidsrettet rehabilitering NordlandArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
15/04/2019NO-Holmestrand: Prosjektleder - oppdrag fremme tegnspråkStatpedutgått